10. Ontmoetingscluster Enschede Zuid

Een sportief gebied in Enschede met onder andere veel voetbalverenigingen en unieke sportverenigingen. In dit cluster bevindt zich de Ontmoetingskinderboerderij De Wesseler en het Ontmoetingshuis De Posten heeft hier een vestiging. Al met al een gebied waar ontmoeting kan leiden tot mooie verbindingen in de wijk.

10. Ontmoetingscluster Enschede Zuid

ONTMOETINGSPARK

De accommodatie van voetbalvereniging Victoria '28 wordt het terrein waarop het multifunctionele gebouw gerealiseerd gaat worden. De huidige accommodatie heeft de beschikking over vier speelvelden, waarvan twee kunstgrasvelden.

 

Victoria '28 is per 1 oktober 2018 lid van Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede.

 

- meer info volgt -

Logo Victoria '28 Enschede
Victoria '28

ONTMOETINGSHUIS

Ontmoetingshuis De Posten
Een flexibele en klantgerichte organisatie die senioren ondersteunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn. "Samen met onze cliënten streven wij naar een goede kwaliteit van leven. Onze visie is gebaseerd op humanistische waarden: wederzijds respect, solidariteit en het behoud van de regie over het eigen leven." Meer info >>> 

ONTMOETINGSKINDERBOERDERIJ

Kinderboerderij De Wesseler
In het zuiden van Enschede ligt Kinderboerderij De Wesseler, waar zowel jong als oud naar hartelust met dieren kunnen knuffelen. Spelenderwijs raken de kinderen hier vertrouwd met de dieren en de natuur. Voor de kinderen zijn er natuurlijk speeltoestellen waar ze hun energie kwijt kunnen. Een aantal keren per jaar worden er verschillende activiteiten gehouden.

De Kinderboerderij grenst aan het prachtige Wesselerbrinkpark. Naast wandelen kan er ook gefietst en gepicknickt worden.
Meer info >>> 

Kinderboerderij De Wesseler

WERKGROEPEN & MANAGERS

Per Ontmoetingspark wordt een werkgroep geformeerd. De voorzitter van de werkgroep verbindt partijen en koppelt de ontwikkelingen terug aan het bestuur van de coöperatie.

Voor de praktische realisatie is er een Ontmoetingsclustermanager en zorgcoach voor elk Ontmoetingspark.