12. Ontmoetingscluster Rigtersbleek

Voetbalvereniging Rigtersbleek is al jarenlang een Ontmoetingspark van de wijk. Met de reeds bestaande samenwerkingen, de maatschappelijk rol die het vervult in de wijk en de inzet van de verenigingsmanager is het voorbeeld voor een Ontmoetingspark binnen een cluster. Binnen het cluster zijn Livio Twekkelerveld en Livio de Hatteler twee prachtige Ontmoetingshuizen die geografische perfect liggen binnen het bestaande aanbod.

12. Ontmoetingscluster Rgtersbleek Enschede Twekkelerveld

ONTMOETINGSPARK


v.v. Rigtersbleek
Het Ontmoetingspark van v.v. Rigtersbleek ligt midden in de wijk Twekkelerveld, aan de G.J. van Heekstraat. De accommodatie heeft de beschikking over een prachtige oude voetbalkantine, Het Paviljoen. In het midden van het terrein staat een nieuwe tribune aan de rand van het hoofdveld. Het hoofdveld is een kunstgrasveld en daarnaast zijn er nog drie natuurvelden die voor trainingen en wedstrijd gebruikt kunnen worden. Ook is er nog een klein kunstgrasveld die geschikt is voor 7-tegen-7 en trainingen. Naast de voetbalvelden beschikt het Ontmoetingspark over een beachvolleybal veld, een klimbos en een footgolf parcours.

 

Op het Ontmoetingspark Rigtersbleek zijn al met al vele voorzieningen en faciliteiten die ervoor zorgen dat er optimaal gesport en geleefd kan worden op het terrein.

 

Voetbalvereniging Rigtersbleek is per 1 oktober 2018 lid van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede

vv-rigtersbleek
Hoofdingang voetbalvereniging ontmoetingspark Rigtersbleek

ONTMOETINGSHUIS

Ontmoetingshuis Livio Twekkelerveld & Ontmoetingshuis Livio De Hatteler
Woonzorgcentra | Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Meer info >>>

WERKGROEPEN & MANAGERS

Per Ontmoetingspark wordt een werkgroep geformeerd. De voorzitter van de werkgroep verbindt partijen en koppelt de ontwikkelingen terug aan het bestuur van de coöperatie.

Voor de praktische realisatie is er een Ontmoetingsclustermanager en zorgcoach voor elk Ontmoetingspark.