2. Ontmoetingscluster ’t Wageler

In het noorden van Enschede spelen de voetbalverenigingen RKSV EMOS en CVV Achilles een centrale rol. Deze locatie moet uiteindelijk het Ontmoetingspark worden voor dit cluster. Het Ontmoetingshuis Ariënsstaete van Liberein is in dit cluster te vinden en het prachtige Ontmoetingskinderboerderij Enschede Noord.

Ontmoetingscluster 't Wageler

ONTMOETINGSPARK

CVV Achilles is opgericht op 13 juni 1924. De zaterdagse voetbalvereniging is een bruisende en saamhorige vereniging. Op haar sportpark heeft het de beschikking over drie velden. Het hoofdveld is een kunstgrasveld en er zijn twee natuurgrasvelden, waarvan er één gebruikt wordt als wedstrijdveld. Er zijn meerdere teams actief, zowel competitief als recreatief, in diverse leeftijdsgroepen.

De gehele jeugdafdeling van CVV Achilles is samengegaan met naastgelegen voetbalvereniging RKSV EMOS. Mede hierdoor kan de club onder andere meidenvoetbal bieden in alle leeftijdscategorieën. Naast voetbal is er meer te beleven en doen op het terrein.

Achilles heeft een dartafdeling dat competitie speelt bij de Dartvereniging Oost-Nederland (DVO). Er is op de donderdagmiddag een jeu de boules club actief. Bovendien liggen er plannen om in de toekomst een mountainbike- en hardloopgroep op te richten. De omgeving rondom Ontmoetingspark ’t Wageler leent zich hier immers uitstekend voor.

 

Enschede Broncos American FootballNaast de samenwerkingen met omliggende voetbalclubs is er ook de samenwerking met de American Football Club Enschede Broncos. Bovendien heeft de vereniging, vanuit haar christelijke ontstaansgeschiedenis, nauw contact met samenwerkende keren in Enschede. Jaarlijks wordt door deze groep een groot sporttoernooi georganiseerd op de velden van CVV Achilles.

 

Al met al timmert de club aan de weg, omdat ze onder andere met de Ontmoetingsclusters, haar maatschappelijke rol naar een hoger plan willen tillen. Dit gaat de club bewerkstelligen dor de banden in de zorg uit te breiden en de reeds bestaande contacten verder te ontwikkelen.

 

CVV Achilles is per 1 oktober 2018 lid van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede.

CVV Achilles Enschede

ONTMOETINGSHUIS

Liberein Ariënsstaete
Een prachtig hedendaags multifunctioneel zorgcentrum met uitgebreide faciliteiten en een prettige sfeer. Er zijn 160 verzorgingshuis-appartementen en 50 appartementen voor zelfstandig wonende ouderen. Het zorgcentrum is gelegen in de nabijheid van een winkelcentrum. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod, waaraan ouderen kunnen deelnemen. Meer info >>> 

Ontmoetingshuis Prismare
Wijkcentrum & buurthuis Prismare Enschede | Prismare is het kloppend hart van Roombeek. Het is een echte ontmoetingsplek, waar mensen, verenigingen, organisaties en bedrijven met allerlei interesses en verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact komen én samenwerken. Meer info >>>

 

WERKGROEPEN & MANAGERS

Per Ontmoetingspark wordt een werkgroep geformeerd. De voorzitter van de werkgroep verbindt partijen en koppelt de ontwikkelingen terug aan het bestuur van de coöperatie.

Voor de praktische realisatie is er een Ontmoetingsclustermanager en zorgcoach voor elk Ontmoetingspark.