9. Ontmoetingscluster Zuid I

Dit cluster ademt sport. Vele sportverenigingen zijn in dit gebied van Enschede gevestigd. Naast het ruime sportaanbod is er ook een Ontmoetingshuis Broekheurnestede van Livio; een uitstekende en professionele instelling voor ouderen. Bovendien is er ook een ruim aanbod aan onderwijs.

Ontmoetingscluster Zuid I Enschede

ONTMOETINGSPARK

De nieuw te realiseren accommodatie wordt centraal gebouwd tussen de verschillende sportaanbieders, waaronder Hockeyvereniging EHVAtletiekclub TION, DOS WK en Tennisvereniging Enschede Zuid.

 

 

 

 

 

 

Hockeyvereniging EHV is per 1 oktober 2018 lid van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede.

 

Logo EHV Enschedese Hockeyvereniging
EHV

ONTMOETINGSHUIS

Logo Livio EnschedeOntmoetingshuis Livio Broekheurnestede
Woonzorgcentrum | Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Meer info >>> 

WERKGROEPEN & MANAGERS

Per Ontmoetingspark wordt een werkgroep geformeerd. De voorzitter van de werkgroep verbindt partijen en koppelt de ontwikkelingen terug aan het bestuur van de coöperatie.

Voor de praktische realisatie is er een Ontmoetingsclustermanager en zorgcoach voor elk Ontmoetingspark.