greeting-3376237_1920 kopie
volleyball-1919440_1920 kopie
Onderwijs
Skateboarden
Tennis
childrens-drawings-716340_1920

ORGANISATIE

De Ontmoetingsclusters in Enschede zijn voortgekomen uit een burgerinitiatief en heeft zich ontwikkelt tot een regiegroep. De regiegroep is betrokken bij de algehele ontwikkeling van de twaalf clusters in Enschede. Daarnaast is er een coöperatie in het leven geroepen die zich specifiek inzet voor de te realiseren Ontmoetingsparken.

 

REGIEGROEP

De regiegroep Ontmoetingsclusters bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de sport, zorg, woningbouwcoöperatie, het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven.

Woordvoerder & voorzitter | Sara Nijenhuis (CDA Enschede, Oqido)
Programma van eisen & ontwerp multifunctionele gebouwen | Koert Helmes (Beltman Architecten)
Contactpersoon netwerk & financiën | Wouter du Gardijn (du Gardijn B.V.)
Contactpersoon Voortgezet Onderwijs | Mark Nijemanting (AOC Oost)
Contactpersoon Zorgpartijen | Dineke van der Wal (Liberein)
Exploitatie & financiën | Henk Endeman (adviseur)
Contactpersoon Sportlust Glanerbrug | Martine Jansen (Euregio Sport)
Contactpersoon CVV Sparta | Willem Bakker
Contactpersoon Vastgoed Ontwikkeling & Victoria '28 | Gerard Tenniglo
Contactpersoon Primair Onderwijs | Josine van Ulden (Interim Manager Kindcentra)
Contactpersoon Inclusieve Stad | Nick Harders (Stadsbank Oost Nederland)
Contactpersoon Woningbouwverenigingen | Ineke Buursink (Domijn)
Belastingzaken | Nicole Brueker (PwC)
Extern- adviseur | Tom van Veen (Sportservice Overijssel)

COÖPERATIE

Op de Ontmoetingsparken binnen de twaalf clusters komen veel partijen samen. Om de krachten optimaal te bundelen, zowel binnen een cluster als in de gehele stad, is er een coöperatie in het leven geroepen.

Met behulp van een coöperatie is er een overkoepelend orgaan die zich inzet voor de ontmoetingsclusters. Samen vormen de leden een eenheid die in staat zijn om verbindingen te leggen en samenwerkingen tot stand te brengen. Het voordeel hiervan is de mogelijkheid om financieel optimaal te profiteren door onder andere gezamenlijke overeenkomsten te sluiten en subsidieaanvragen te realiseren.

De coöperatie is er niet alleen voor de financiële voordelen. Het is het aanspreekpunt binnen de stad voor alles met betrekking tot sport, bewegen en ontmoeting. Deze centrale rol als overkoepelend orgaan van de twaalf clusters draagt bij aan een compleet zicht op het totaal: de ontwikkelingen, de resultaten, de kansen en de mogelijkheden. Door hierop in te spelen, verenigingen en mensen samen te brengen en de kennis en kunde uit te wisselen ontstaat er beweging en groei. We geven de mensen kans om te leren van elkaar, successen te evenaren en gebruik te maken van alles wat er al voor handen is. Hiermee zorgen we voor duurzaamheid en het optimaal inzetten van kennis, mensen en faciliteiten.

Alle ontwikkelingen en activiteiten worden inzichtelijk en vastgelegd. Er ontstaan protocollen en voorbeeldfuncties. De coöperatie is hiervoor verantwoordelijk en ontzorgt hiermee de ontmoetingsparken. Er ontstaan op die manier schaalvoordelen; zowel financieel als praktisch, organisatorisch en inhoudelijk. Efficiënt, duurzaam en professioneel aanbod creëren waar de inwoners uiteindelijk van profiteren is het hoofddoel.

 

logo ontmoetingsclusters Enschede

Voorzitter
Jenne Wierstra

Juridische zaken
Marieke Goorhuis Oude Sanderink

Financiële zaken
Henk Endeman

Algemeen lid
Wladimir Rouwenhorst

LEDEN COÖPERATIE ONTMOETINGSCLUSTERS ENSCHEDE 

per 1 oktober 2018

WERKGROEPEN & MANAGERS

Per Ontmoetingspark wordt een werkgroep geformeerd. De voorzitter van de werkgroep verbindt partijen en koppelt de ontwikkelingen terug aan het bestuur van de coöperatie.

Voor de praktische realisatie is er een Ontmoetingsclustermanager en zorgcoach voor elk Ontmoetingspark.

Organogram 3 Ontmoetingsclusters Enschede 2018-2026

't Wageler
Voorzitter & woordvoerder | Han Deuzeman

Schreurserve
Voorzitter & woordvoerder | Willem Bakker
Manager | Arjan Onstwedder

't Bultserve
Voorzitter & woordvoerder | Martine Jansen

Zoutendijk
Voorzitter & woordvoerder | Barry Siero
Manager | Joost Kock

Zuid I
Voorzitter & woordvoerder | Rob Witz

Enschede Zuid
Voorzitter & woordvoerder | Gerard Tenniglo

De Zweede
Voorzitter & woordvoerder | Rob Stokkers

Rigtersbleek
Vice-voorzitter & woordvoerder | Hans Vossensteyn
Manager | Sonja Lassche