SAMENWERKINGEN

Onder aanvoering van de regiegroep ‘Ontmoetingsclusters’ zijn vele partijen betrokken en aangesloten bij het initiatief. De vertegenwoordigers van de regiegroep hebben het gedachtegoed overgebracht en enthousiasme gevonden bij sportverenigingen en diverse onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen.

  • Gemeente Enschede
  • Zorginstellingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Integrale Kindcentra
  • Sportverenigingen & -accommodaties
  • Woningcorporaties
  • Maatschappelijke instellingen & organisaties

DE BEWEEGBOX

De Beweegbox is een turn-key gymzaal. Het is een volledig gebouw met sportinrichting. Uitdaging, interactie en beleving staan centraal in de Beweegbox. De Beweegbox onderscheidt zich met een vierkante vloer van 16 x 16 meter. Deze vloer is te verdelen in vier kwadranten, waardoor in kleinere groepen effectiever kan worden gesport. De Beweegbox biedt ruimte aan zowel traditionele, moderne als toekomstgerichte beweegvormen voor alle leeftijden. En dat op een slimme en aantrekkelijk manier.

Het doel is om binnen meerdere Ontmoetingsclusters een Beweegbox te realiseren in de komende jaren. De clusters die hiervoor op het moment in aanmerkingen komen zijn ’t Bultserve en Zuid I.

BELTMAN ARCHITECTEN

Alle twaalf Ontmoetingsclusters beschikken over prachtige Ontmoetingsparken. Het pareltje van de stad, en tevens ons grootste voorbeeld, is het Ontmoetingspark De Zweede van Boekelo. Eén van de hoofdgebruikers hiervan is voetbalvereniging BSC Unisson. Daarnaast heeft Enschede de beschikking over de Ontmoetingsparken Het Wooldrik, Universiteit Twente en Rigtersbleek. Hier staan, conform de huidige tijd, duurzame en toekomstbestendige accommodaties. De regiegroep heeft de intentie om op de Ontmoetingsparken Schreurserve, ’t Bultserve, Zuid I en Zuid II nieuwe multifunctionele gebouwen te realiseren om partijen samen te brengen. Zo willen wij ook hier de ontmoeting tussen inwoners, organisaties en instellingen mogelijk maken en stimuleren. De multifunctionele gebouwen worden gerealiseerd in samenwerking met Beltman Architecten.

Beltman Architecten
De visie van Beltman Architecten sluit perfect aan op de doelen en ambities van Ontmoetingsclusters Enschede. Koert Helmes van Beltman Architecten: “Wij willen door middel van sociale architectuur werken aan een leefbare maatschappij, met vitale wijken, waarin mensen zich thuis voelen. Levendige wijken met een eigen karakter en een gezonde mix van wonen, werken en voorzieningen (winkels, zorg, ontspanning, opleiding, cultuur etc.). Een wijk zou moeten functioneren als een dorp, waarbij functiemenging en levendigheid kernbegrippen zijn. Een hoge verblijfskwaliteit van het openbare gebied stimuleert sociale contacten en maken straten en wijken leefbaar en uitnodigend. De architectuur dient daarbij de openbare ruimte te ondersteunen. Vandaar dat wij durven beweren dat architectuur geen doel is, maar een middel om goede stedenbouw te realiseren. Hiervoor hebben we vier speerpunten gedefinieerd: Vitaal, Flexibel, Esthetisch en Spaarzaam.” Lees meer over de visie van Beltman Architecten >>> 

 

Hieronder de eerste conceptontwerpen van de Ontmoetingsparken
in de Ontmoetingsclusters 't Bultserve (Sportlust Glanerbrug), Zuid I (Victoria '28), Schreurserve (CVV Sparta) & Zuid II (EHV). 

DAMSTE ADVOCATEN - NOTARISSEN 

Damsté advocaten - notarissen is al meer dan 100 jaar geworteld in de regio Twente. Het Damsté van nu is ontstaan uit vele samenwerkingsverbanden en fusies tussen regionale advocatenkantoren. Hoewel wij trots zijn op onze historie en positie in Oost Nederland, staan wij hier liever niet al te lang bij stil. Want een historie om trots op te zijn wordt immers vandaag geschreven.

Bij Damsté advocaten en notarissen werken wij dagelijks met meer dan honderd specialisten aan de meest uiteenlopende vragen van onze cliënten. Al ruim 100 jaar werken onze specialisten aan complexe juridische vraagstukken voor bedrijfsleven, overheden en particulieren. Gedreven specialisten denken vanuit verschillende expertises met onze cliënten mee en kijken samen met hen vooruit. Zo vinden we altijd het beste antwoord op hun vraag. Dat betekent voor ons dat een oplossing niet alleen rekening houdt met hun belangen van vandaag, maar ook bijdraagt aan hun ambities van morgen. En overmorgen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit ook al bijna een eeuw verankerd in onze organisatie, lang voordat dit een onderdeel was van de hedendaagse bedrijfsvoering. Onze medewerkers worden sinds jaar en dag gestimuleerd om binnen alle geledingen van de maatschappij hun kennis en kunde in te zetten. Veel van onze medewerkers kom je dan ook tegen in besturen, commissies, raden van toezicht en andere organen.

Daarnaast hechten wij aan een gezonde en cultureel diverse omgeving. Daarom ondersteunen wij verschillende organisaties op het gebied van sport en cultuur. Zo zijn we hoofdsponsor en legal partner van Orkest van het Oosten, hoofdsponsor van Kunst in het Volkspark en de Enschedese Hockey Vereniging en sponsor van FC Twente, de Enschede Marathon en Hockey Club Twente. Verder ondersteunen we de Enschedese Uitdaging en zijn we betrokken bij diverse lokale initiatieven en organisaties. En vanaf nu ondersteunen we dus ook de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede.

ORGE SPORT EVENTS

Vanuit de Ontmoetingsclusters wordt Orge Sport Events ingezet om activiteiten aan te bieden op de Ontmoetingsparken. De eerste activiteit die georganiseerd en gecoördineerd is onder begeleiding van regiegroeplid Gracia van der Boon, eigenaar van Orge Sport Events, is de kick-off van het schooljaar voor basisscholen in Ontmoetingscluster Schreurserve.

ORGE staat voor Organiseren, Reizen, Genieten & Evenementen. Gracia van der Boon is in te zetten als Event Manager bij sportevenementen. Ook de volledige organisatie van sportieve bedrijfsuitjes en teambuildingsprogramma's kan verzorgd worden door ORGE, evenals organisatie en begeleiding van sportreizen.

AWA Outdoor 

Vanuit de Ontmoetingsclusters wordt AWA Outdoor ingezet om activiteiten aan te bieden op de Ontmoetingsparken. Een eerste pilot is in juli 2018 gestart op Ontmoetingspark Rigtersbleek. Daarnaast heeft AWA Outdoor een bijdrage geleverd aan de Kick-Off voor basisscholen in Ontmoetingscluster Schreurserve, in combinatie met Liberein Florapark.

 

AWA Outdoor is een trainingscenter welke zich bezighoudt met buitensporten en begeleiden van mensen hierin. Zowel in groepsverband als individueel, maar altijd middels een professionele en persoonlijke trainingsgerichte aanpak. Door verschillende disciplines bij elkaar te koppelen, zijn er trainingsmethodes ontwikkeld, die voor iedereen toepasbaar zijn.

GAME PLAY EVENTS 

 

- meer info volgt -