Opschoondag Twekkelerveld

De Opschoondag Twekkelerveld is geannuleerd door maatregelen die worden genomen in verband met het coronavirus.

We gaan met alle betrokken partijen op zoek naar een nieuwe datum op een later moment om alsnog de wijk samen zwerfafvalvrij te maken!

De dag voorafgaand aan de Landelijke Opschoondag hopen Domijn, gemeente Enschede, Ontmoetingsclusters Enschede en v.v. Rigtersbleek een zo’n groot mogelijk groep te verzamelen die zich gezamenlijk gaan inspannen om de wijk zwerfafvalvrij te maken.

Iedereen is dus van harte welkom om deel te nemen!