BBL ENTREEOPLEIDING

MBO OPLEIDING COMBINEREN MET WERKEN OP DE SPORTVERENIGING

In samenwerking met ROC van Twente biedt Ontmoetingsclusters Enschede  BBL-entreeopleidingen aan. 

Een entreeopleiding is er voor mensen die geen schooldiploma hebben en hun kansen op een baan willen vergroten. Het is een assistentenopleiding, helemaal op maat.

 

Logo ROC van Twente Entreeopleiding Enschede

BBL Entreeopleiding 

In een Entreeopleiding leert men algemene vaardigheden die nodig zijn om in een bedrijf te kunnen werken. De opleiding is een eenjarige praktische opleiding. Eén dag in de week worden er lessen aangeboden en is er aandacht voor theorie. De opleiding bestaat grotendeels uit leren in de praktijk. De deelnemers aan de Entreeopleiding lopen 20 uur stage op het Ontmoetingspark.

Kies jouw richting

  • Horeca
  • Facilitair & Verzorging
  • Techniek & Onderhoud

Klik hier voor meer informatie over de Entreeopleidingen van ROC van Twente >>> 

Locatie

Op de locatie waar de lessen gegeven worden, en deelnemers praktijkervaring op doen, zijn er vele faciliteiten om verschillende ervaringen op te doen en te leren.

 

SBB Erkend LeerbedrijfDe stage wordt gelopen op het Ontmoetingspark, waar ook de lessen plaatsvinden. De vereniging is een erkend leerbedrijf en heeft een gediplomeerde praktijkopleider. Deze laatste begeleidt deelnemers tijdens de stage op het Ontmoetingspark, samen met een SLB’er van de Entreeopleiding.

 

Aanmelding & kosten

Iedereen die 18 jaar of ouder is en nog geen diploma heeft kan zich aanmelden voor een Entreeopleiding.

Er zitten geen kosten aan deelname voor de leerlingen bij het succesvol afronden van de opleiding. Na het behalen van een diploma kan men doorstromen naar een vervolgopleiding of uitstromen richting de arbeidsmarkt.

 

 

Contact

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Sonja Lassche via opleiding@ontmoetingsclustersenschede.nl. Je ontvangt vervolgens meer informatie over de aanmeldprocedure en de invulling van het studiejaar.

Wil je meer informatie over de Entreeopleiding? Stuur een e-mail en vermeld je vragen en/of telefoonnummer.  Wij nemen vervolgens z.s.m. contact op.

 

 

Ontmoetingspark Rigtersbleek

Op donderdag 31 januari 2019 ging de eerste Entreeopleiding van start waar twaalf leerlingen aan deelnamen, op het terrein van v.v. Rigtersbleek. Op dinsdag 28 januari 2020 ging er opnieuw een groep leerlingen aan de slag met de Entreeopleiding.

Sinds september 2020 was er weer de mogelijkheid voor mensen om deel te nemen aan de Entreeopleiding op Ontmoetingspark Rigtersbleek en is dus ook de derde groep inmiddels gestart met de Entreeopleiding.

Hoofdingang voetbalvereniging ontmoetingspark Rigtersbleek

Ontmoetingspark Enschede Zuid

In september 2019 is de BBL Entreeopleiding van start gegaan op het terrein van voetbalvereniging Victoria '28.

n september 2020 is er opnieuw een groep van start gegaan.

Victoria '28 Hoofdgebouw Ontmoetingspark

Ontmoetingspark Schreurserve

In februari 2021 gaat de BBL Entreeopleiding van start op het terrein van voetbalvereniging CVV Sparta. Dit onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen (minimaal 14). Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een volwaardige lesgroep, wordt er een combinatie gemaakt met de leerlingen op de andere Ontmoetingsparken.

Accommodatie CVV Sparta Schreurserve