THUIS @ ONTMOETINGSCLUSTERS ENSCHEDE

ONTMOETINGSPARK VOOR IEDEREEN

Op Ontmoetingsparken binnen de clusters worden activiteiten aangeboden voor kinderen van allerlei leeftijden. De verenigingen, leden van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, staan allen open voor de hele wijk. Alle kinderen zijn welkom op het Ontmoetingspark om te sporten, spelen, bewegen én deel te nemen aan activiteiten. Dit is de brede doelstelling van het Ontmoetingspark. Binnen dit brede kader is Thuis@ een aanbod voor een specifieke doelgroep.

 

THUIS@ | een voorliggende voorziening in de wijk

Dichtbij het leven van kinderen

Binnen Thuis@ worden kinderen ondersteund en begeleid door professionals, op een veilige plek en in hun eigen omgeving. Kinderen en ouders breiden hun sociale netwerk uit en worden daarin ondersteund. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal. Ze leren op verschillende niveaus samen te werken en gedragsregels te hanteren in een duidelijke en heldere structuur.

De kinderen worden door Thuis@, in samenwerking met de wijkcoach geobserveerd, ondersteund en begeleid. Ouders/begeleiders van de kinderen worden actief betrokken. De wijkcoach die aan Thuis@ is gekoppeld, is een dagdeel per week op het Ontmoetingspark aanwezig.

 

Behoefte van het kind 

Thuis@ biedt plaats aan maximaal 40 kinderen en jongeren. Op het moment van instroom hebben de kinderen/jongeren een indicatie voor ondersteuning via een zorgboerderij of vergelijkbare voorziening. Indicering gebeurt op basis van de thuissituatie, gedragsproblematiek en/of specifieke diagnoses. Ook kan het zijn dat de wijkcoach van mening is dat ondersteuning via Thuis@ een passende oplossing is die voorkomt dat een maatwerkvoorziening nodig is.

Of Thuis@ voor een kind de juiste en passende oplossing is, wordt bepaald door de wijkcoach in samenspraak met kind, ouders en de begeleiding van Thuis@. Op basis van de behoefte van het kind en de begeleider is men enkele dagen in de week aanwezig op het Ontmoetingspark.

Het programma

Op alle doordeweekse dagen, van 14.00 tot 19.00 uur, worden de kinderen begeleid door een professioneel, sportief, enthousiast en deskundig team. De kinderen doen mee aan diverse activiteiten en kunnen daarnaast gesprekken voeren met de wijkcoach. Van 14.00 tot 15.30 uur kunnen de kinderen binnenlopen, zodat aansluiting bestaat met schooltijden. Van 15.30 tot 18.00 uur zijn er verschillende leuke, sportieve en educatieve activiteiten. Aan het eind van de dag eten de kinderen gezamenlijk een warme maaltijd en vertrekken om 19.00 uur huiswaarts.

In de vakantieweken vinden de activiteiten ook plaats op alle doordeweekse dagen. In deze periode zijn alleen de tijden aangepast en vinden de activiteiten plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Dit houdt in dat kinderen 250 dagen per jaar welkom zijn en kunnen profiteren van het aanbod.

Het aanbod

Thuis@ wordt sinds juni 2018 aangeboden op Ontmoetingspark Rigtersbleek.
Vanaf 1 april 2019 is Thuis@ van start gegaan op Ontmoetingspark Enschede Zuid.

In de toekomst is het doel om Thuis@ op nog meer Ontmoetingsclusters aan te bieden.

 

Contact

Martijn Koop is coördinator van Thuis@ en te bereiken via thuis@ontmoetingsclustersenschede.nl.

Klik op de afbeelding voor de flyer met meer informatie over Thuis@Rigtersbleek.

Klik op de afbeelding voor de flyer met meer informatie over Thuis@Enschede Zuid.