ONTMOETINGSCLUSTERS

De stad Enschede is verdeeld in twaalf clusters waarin door middel van Ontmoetingsparken, Ontmoetingshuizen, Ontmoetingsspeeltuinen en Ontmoetingskinderboerderijen inwoners samenkomen. De 12 Ontmoetingsparken zijn benoemd en een aantal handelen al op basis van het gedachtegoed van de regiegroep Ontmoetingsclusters Enschede. De vervolgstap is het benoemen van de Ontmoetingshuizen en Ontmoetingsspeeltuinen.

ORGANISATIE

De Ontmoetingsclusters in Enschede zijn voortgekomen uit een burgerinitiatief en heeft zich ontwikkeld tot een regiegroep. De regiegroep is betrokken bij de algehele ontwikkeling van de twaalf clusters in Enschede. Daarnaast is er een coöperatie in het leven geroepen die zich specifiek inzet voor de te realiseren Ontmoetingsparken.

ONTMOETEN & VERBINDEN

Door het samenbrengen van diverse organisaties en initiatieven op een locatie binnen de clusters wordt ontmoeting, verbinding en vereniging gestimuleerd. De clusters creëren plekken waar iedereen elkaar ontmoet en leert kennen. Het samenkomen heeft als doel om de bereidheid elkaar te helpen, ondersteunen, inspireren en adviseren te versterken en vergroten. Naast het positieve effect op de burgerparticipatie is het de ideale manier om financiële voordelen voor alle betrokken te realiseren.

REGIEGROEP

De regiegroep Ontmoetingsclusters bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de sport, zorg, woningbouwcoöperatie, het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven.

Woordvoerder & voorzitter
Sara Nijenhuis (Raadslid gemeente Enschede, Oqido)

Programma van eisen & ontwerp multifunctionele gebouwen
Koert Helmes (Beltman Architecten)

Contactpersoon netwerk & financiën
Wouter du Gardijn (du Gardijn Groep)

Contactpersoon Voortgezet Onderwijs
Mark Nijemanting (Zone College)

Contactpersoon Woningbouwverenigingen
Robin Schoemaker (Domijn)

Belastingzaken
Nicole Brueker (PwC)

Extern- adviseur
Tom van Veen (Sportservice Overijssel)

 

 

 

Contactpersoon Zorgpartijen
Dineke van der Wal (Liberein)

Contactpersoon Primair Onderwijs
Josine van Ulden (Interim Manager Kindcentra)

Contactpersoon Inclusieve Stad
Nick Harders (Stadsbank Oost Nederland)

Contactpersoon CVV Sparta
Willem Bakker

Contactpersoon Vastgoed Ontwikkeling & Victoria '28
Gerard Tenniglo

Exploitatie & financiën
Henk Endeman (adviseur)

Contactpersoon Sportlust Glanerbrug
Martine Jansen (Euregio Sport)

COÖPERATIE

Op de Ontmoetingsparken binnen de twaalf clusters komen veel partijen samen. Om de krachten optimaal te bundelen, zowel binnen een cluster als in de gehele stad, is er een coöperatie in het leven geroepen.

Met behulp van een coöperatie is er een overkoepelend orgaan die zich inzet voor de ontmoetingsclusters. Samen vormen de leden een eenheid die in staat zijn om verbindingen te leggen en samenwerkingen tot stand te brengen. Het voordeel hiervan is de mogelijkheid om financieel optimaal te profiteren door onder andere gezamenlijke overeenkomsten te sluiten en subsidieaanvragen te realiseren.

De coöperatie is er niet alleen voor de financiële voordelen. Het is het aanspreekpunt binnen de stad voor alles met betrekking tot sport, bewegen en ontmoeting. Deze centrale rol als overkoepelend orgaan van de twaalf clusters draagt bij aan een compleet zicht op het totaal: de ontwikkelingen, de resultaten, de kansen en de mogelijkheden. Door hierop in te spelen, verenigingen en mensen samen te brengen en de kennis en kunde uit te wisselen ontstaat er beweging en groei. We geven de mensen kans om te leren van elkaar, successen te evenaren en gebruik te maken van alles wat er al voor handen is. Hiermee zorgen we voor duurzaamheid en het optimaal inzetten van kennis, mensen en faciliteiten.

Alle ontwikkelingen en activiteiten worden inzichtelijk en vastgelegd. Er ontstaan protocollen en voorbeeldfuncties. De coöperatie is hiervoor verantwoordelijk en ontzorgt hiermee de Ontmoetingsparken. Er ontstaan op die manier schaalvoordelen; zowel financieel als praktisch, organisatorisch en inhoudelijk. Efficiënt, duurzaam en professioneel aanbod creëren waar de inwoners uiteindelijk van profiteren is het hoofddoel.

 

logo ontmoetingsclusters Enschede

Voorzitter
Jenne Wierstra

Juridische zaken
Marieke Goorhuis Oude Sanderink

Financiële zaken
Henk Endeman

Algemeen lid (aspirant)
Wladimir Rouwenhorst

ORGANISATIE ONTMOETINGSCLUSTER

Per Ontmoetingscluster wordt een Ontmoetingsclustermanager benoemd voor de praktische realisatie. De clustermanager heeft als taak om partijen binnen het cluster te verbinden op de ontmoetingsplekken.

 

't Wageler
Voorzitter & woordvoerder | Han Deuzeman

Schreurserve
Voorzitter & woordvoerder | Willem Bakker
Manager | Tom van Veen

't Bultserve
Voorzitter & woordvoerder | Martine Jansen

Zoutendijk
Voorzitter & woordvoerder | Barry Siero
Manager | Joost Kock

 

Zuid
Voorzitter & woordvoerder | Rob Witz

Enschede Zuid
Voorzitter & woordvoerder | Gerard Tenniglo
Manager & Coördinator Thuis@ | Martijn Koop

De Zweede
Voorzitter & woordvoerder | Rob Stokkers

Rigtersbleek
Vice-voorzitter & woordvoerder | Hans Vossensteyn
Clustermanager | Sonja Lassche
Coördinator Thuis@ | Martijn Koop