SAMEN

Het gedachtegoed van Ontmoetingsclusters Enschede wordt breed gedragen door (sport)verenigingen, bedrijven en diverse onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen Enschede. In gezamenlijkheid wordt gekeken op welke wijze we elkaar kunnen ondersteunen en versterken door middel van ontmoeting en verbinding. Op meerdere fronten zijn hierdoor al mooie samenwerkingen ontstaan en wordt er verder gebouwd aan het verder ontwikkelen van een duurzaam partnerschap.

SAMENWERKINGSPARTNER

UNIVÉ

De coöperaties Univé en Ontmoetingsclusters Enschede gaan de komende drie jaar een samenwerking aan op basis van het bieden van een zekere en veilige leefomgeving voor mensen. Door samen ontmoetingen te organiseren die mensen, van jong tot oud, dichter bij elkaar brengen. Het gezamenlijk streven hierbij is; nieuwe kansen laten ontstaan voor iedereen.

Univé en Ontmoetingsclusters Enschede slaan de handen in één!
Jan Thale Haandrikman, Jenne Wierstra
Unive vlaggen - Rigtersbleek

PARTNERS

THUIS@

Op Ontmoetingspark Rigtersbleek en Ontmoetingspark Enschede Zuid
worden op doordeweekse dagen activiteiten aangeboden voor jongeren.
Met behulp van verschillende partners wordt dit mogelijk gemaakt.

Wijkteams Enschede

Inwoners van Enschede kunnen terecht bij het wijkteam voor informatie, advies en hulp bij diverse thema’s. Binnen Thuis@ spelen de wijkcoaches belangrijke rol in het doorverwijzen van de kinderen, en het begeleiden van de kinderen. Ook zijn de wijkcoaches er voor het ondersteunen van ouders/begeleiders.

Klik hier meer voor informatie over Wijkteams Enschede en de contactgegevens per wijk. 

AWA Outdoor 

Vanuit de Ontmoetingsclusters wordt AWA Outdoor ingezet om activiteiten aan te bieden op de Ontmoetingsparken. AWA Outdoor is een trainingscenter welke zich bezighoudt met buitensporten en begeleiden van mensen hierin. Zowel in groepsverband als individueel, maar altijd middels een professionele en persoonlijke trainingsgerichte aanpak. Door verschillende disciplines bij elkaar te koppelen, zijn er trainingsmethodes ontwikkeld, die voor iedereen toepasbaar zijn.

Afvalproject

Vanuit Interreg Deutschland Nederland is het V-project “Onderhoud openbare ruimte/Stadtbildpflege 2.0”. Partijen die zich hiervoor inzetten en in investeren zijn onder andere gemeente Enschede en woningcoöperatie Domijn. Ontmoetingsclusters Enschede, v.v. Rigtersbleek en ook Stichting Vrienden van de G willen zich samen inzetten voor het onderhouden van de openbare ruimte. Ontmoetingsclusters Enschede doet dit door middel van een zwerfafvalactie in samenwerking met Thuis@Rigtersbleek, waarbij de kinderen op deze wijze op meerdere fronten profiteren én tegelijkertijd een mooie bijdrage leveren aan een schone speel-, sport- en leefomgeving.

EVENTS

ORGE SPORT EVENTS

Vanuit de Ontmoetingsclusters wordt Gracia van der Boon van ORGE Sport Events ingezet om activiteiten aan te bieden, coördineren en organiseren. 

 

LIBEREIN

Op de locaties van Liberein binnen de verschillende Ontmoetingsclusters worden activiteiten georganiseerd, waarbij de verbinding & ontmoeting met kinderen centraal staat. 

Logo Liberein

HUMANKIND 

Met de verschillende BSO's die Humankind telt in Enschede organiseren we leuke, sportieve en leerzame activiteiten. Ook hier staat de verbinding en ontmoeting met Ontmoetingsparken en Ontmoetingshuizen centraal.

GAME PLAY EVENTS 

In het seizoen 2018-2019 vindt de eSports Cup Enschede plaats. Op meerdere  Ontmoetingsparken worden voorrondes gespeeld en kunnen zowel leden als niet-leden van de voetbalverenigingen  deelnemen aan de eSports Cup. De acht deelnemende clubs krijgen allemaal zes FIFA toernooien waarbij deelnemers punten kunnen verzamelen. De beste vijf van alle clubs strijden tegen elkaar op de finaledag in juni 2019. Meer info >>> 

BOUWCOMMISSIE

BELTMAN ARCHITECTEN

De visie van Beltman Architecten sluit perfect aan op de doelen en ambities van Ontmoetingsclusters Enschede. Koert Helmes van Beltman Architecten: “Wij willen door middel van sociale architectuur werken aan een leefbare maatschappij, met vitale wijken, waarin mensen zich thuis voelen. Levendige wijken met een eigen karakter en een gezonde mix van wonen, werken en voorzieningen (winkels, zorg, ontspanning, opleiding, cultuur etc.). Een wijk zou moeten functioneren als een dorp, waarbij functiemenging en levendigheid kernbegrippen zijn. Een hoge verblijfskwaliteit van het openbare gebied stimuleert sociale contacten en maken straten en wijken leefbaar en uitnodigend. De architectuur dient daarbij de openbare ruimte te ondersteunen. Vandaar dat wij durven beweren dat architectuur geen doel is, maar een middel om goede stedenbouw te realiseren. Hiervoor hebben we vier speerpunten gedefinieerd: Vitaal, Flexibel, Esthetisch en Spaarzaam.” Lees meer over de visie van Beltman Architecten >>> 

 

DE BEWEEGBOX

De Beweegbox is een turn-key gymzaal. Het is een volledig gebouw met sportinrichting. Uitdaging, interactie en beleving staan centraal in de Beweegbox. De Beweegbox onderscheidt zich met een vierkante vloer van 16 x 16 meter. Deze vloer is te verdelen in vier kwadranten, waardoor in kleinere groepen effectiever kan worden gesport. De Beweegbox biedt ruimte aan zowel traditionele, moderne als toekomstgerichte beweegvormen voor alle leeftijden. En dat op een slimme en aantrekkelijk manier.

Het doel is om binnen meerdere Ontmoetingsclusters een Beweegbox te realiseren in de komende jaren. De clusters die hiervoor op het moment in aanmerkingen komen zijn ’t Bultserve en Enschede Zuid.

ADVIES & ONDERSTEUNING

DAMSTÉ ADVOCATEN - NOTARISSEN 

Damsté advocaten - notarissen is al meer dan 100 jaar geworteld in de regio Twente. Het Damsté van nu is ontstaan uit vele samenwerkingsverbanden en fusies tussen regionale advocatenkantoren. Hoewel wij trots zijn op onze historie en positie in Oost Nederland, staan wij hier liever niet al te lang bij stil. Want een historie om trots op te zijn wordt immers vandaag geschreven.

Bij Damsté advocaten en notarissen werken wij dagelijks met meer dan honderd specialisten aan de meest uiteenlopende vragen van onze cliënten. Al ruim 100 jaar werken onze specialisten aan complexe juridische vraagstukken voor bedrijfsleven, overheden en particulieren. Gedreven specialisten denken vanuit verschillende expertises met onze cliënten mee en kijken samen met hen vooruit. Zo vinden we altijd het beste antwoord op hun vraag. Dat betekent voor ons dat een oplossing niet alleen rekening houdt met hun belangen van vandaag, maar ook bijdraagt aan hun ambities van morgen. En overmorgen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit ook al bijna een eeuw verankerd in onze organisatie, lang voordat dit een onderdeel was van de hedendaagse bedrijfsvoering. Onze medewerkers worden sinds jaar en dag gestimuleerd om binnen alle geledingen van de maatschappij hun kennis en kunde in te zetten. Veel van onze medewerkers kom je dan ook tegen in besturen, commissies, raden van toezicht en andere organen.

Daarnaast hechten wij aan een gezonde en cultureel diverse omgeving. Daarom ondersteunen wij verschillende organisaties op het gebied van sport en cultuur. Zo zijn we hoofdsponsor en legal partner van Orkest van het Oosten, hoofdsponsor van Kunst in het Volkspark en de Enschedese Hockey Vereniging en sponsor van FC Twente, de Enschede Marathon en Hockey Club Twente. Verder ondersteunen we de Enschedese Uitdaging en zijn we betrokken bij diverse lokale initiatieven en organisaties. En vanaf nu ondersteunen we dus ook de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede.

PwC  

PwC is een accountants- en advieskantoor gevestigd door heel Nederland, met ook een kantoor in Twente. Dit kantoor is gevestigd aan Het Eeftink 28 in Enschede. Bij PwC werken dan ook veel Twentenaren die in hun eigen regio met veel enthousiasme werken aan het vergroten van vertrouwen en het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen.

PwC doet dit door het controleren van jaarrekeningen van bedrijven die veel terug doen voor de maatschappij, belastingadvies geven aan diverse maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en gemeenten, maar ook door pro bono maatschappelijke organisaties als Ontmoetingsclusters Enschede te ondersteunen door het delen van kennis. PwC is dan ook trots om te kunnen zeggen dat ze meehelpt met het opzetten van een mooi initiatief als dat van Ontmoetingsclusters Enschede en hoopt daarmee de stad Enschede weer een stap verder te helpen bij haar maatschappelijke ontwikkeling.

 

LEDEN COÖPERATIE