CVV Sparta: Een vereniging waar gevoetbald wordt!

Maar nu even niet…

 

Kloppend hart van Ontmoetingspark Schreurserve is Christelijke Voetbalvereniging Sparta. “We zijn de grootste voetbalvereniging van Enschede. We hebben 1.200 leden en heel veel vrijwilligers,” vertelt Tom van Veen vol trots. Hij is de Ontmoetingsclustermanager bij Sparta. Hij legt contacten met de partners en andere verenigingen op Ontmoetingspark Schreurserve en coördineert bij Sparta allerlei maatschappelijke initiatieven en organisatorische zaken rondom de inzet van vrijwilligers. Tom: “Dat is leuk werk, maar ook druk. We hebben ontzettend betrokken vrijwilligers. Alleen de pool van barmensen bestaat al uit zo’n 60 personen. Dat is uniek!”

 

Betrokken

CVV Sparta is een zaterdagvereniging waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Tom: “Iedereen is betrokken bij de vereniging. We hebben bijvoorbeeld ook een seniorensoos, die enkele keren per jaar bij elkaar komt. Daar komen zelfs oud-leden, die zijn verhuisd naar bijvoorbeeld Maastricht, voor terug.”

 

Bij Sparta wordt gevoetbald. Op een speelzaterdag worden soms wel tot 30 wedstrijden gespeeld. Naast ‘gewoon’ voetbal wordt er ook Walking Football georganiseerd. Er is ook een actieve loopgroep, waarin leden samen gaan hardlopen. Sparta zet zich daarnaast ook op maatschappelijk gebied in. Tom: “Zo komt er bijvoorbeeld één dag in de week een groep mensen van Estinea bij ons werken. Ze helpen in het onderhoud, in het beheer en in de schoonmaak. Sinds kort doen we ook mee aan een project van de gemeente, waarbij we zwerfafval opruimen in de buurt.”

 

En toen kwam Corona

Sinds de noodverordening op 18 maart in ging, is het stil bij Sparta. Er wordt niet meer gevoetbald, gelopen of opgeruimd. De competities liggen stil. Tom: “Sinds woensdag weten we dat de competities niet meer worden afgerond. Gezien de omstandigheden is het logisch, maar leuk is het niet. Een aantal van onze jeugdselectieteams stonden bovenaan in hun competities. Ze maakten dus kans op promotie.”

 

Maar het grootste probleem voor de vereniging zijn de teruglopende of eigenlijk gestopte inkomsten. De leden blijven wel gewoon voor zover mogelijk hun contributie betalen. Maar een groot deel van de ‘vaste’ kosten worden bekostigd door de inkomsten uit de kantine. Tom: “Door de verkoop van eten en drinken kunnen we geld binnen halen, die weer ten goede komt aan de vereniging. Maar we zijn al weken dicht en we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Hierdoor lopen we duizenden euro’s mis. Dat gaat problemen geven in onze begroting.”

Ontmoetingspark Schreurserve CVV Sparta

Elk nadeel heb z’n voordeel

Vanuit de vereniging wordt via de eigen website en sociale media gecommuniceerd naar de leden over de ontwikkelingen rond de ‘intelligente lockdown’. Daarnaast is er vooral op elftalniveau contact tussen de leden. Tom: “De meeste teams hebben een eigen groepsapp. Op die manier blijft iedereen met elkaar in contact. Wat dat betreft zijn die mobiele telefoons en sociale media nu een uitkomst. Normaal worden we er weleens gek van. Proberen we de jongeren fysiek naar elkaar toe te laten gaan, zoals wij dat vroeger deden, in plaats van via die telefoons. Maar nu we juist niet fysiek bij elkaar kunnen zijn, kunnen we dankzij die telefoons juist wel in contact blijven. Moet je je voorstellen dat we alleen post en vaste telefoons zouden hebben?!”.

We hebben als vereniging niet speciaal iets bedacht om te doen nu. Online zijn er al zoveel challenges en de jongeren appen toch wel. Daar voegen wij niet direct iets aan toe. Sparta 3 heeft bijvoorbeeld samen - maar ieder in zijn eigen huis - op “You never walk alone” een filmpje gemaakt waarbij ze een wc-rol doorspelen.”

 

Vereniging = Ontmoeten

Bij Sparta staat contact met elkaar, betrokken zijn en samen komen normaal gesproken centraal. “Dat het nu niet kan, is te begrijpen. Maar het moet niet te lang gaan duren. Er is dan wel contact via sociale media, maar dat is anders. Voor het verenigingsgevoel is deze afstand heel slecht. Binnen een vereniging ontmoet je elkaar, zorg je voor elkaar in woord en gebaar en dat is nu best lastig.”

Na corona

De hoop om de competities nog uit te kunnen spelen, is deze week vervlogen. Toch zitten ze bij Sparta allesbehalve stil. Er wordt achter de schermen al gewerkt aan het volgende seizoen. Sparta bestaat dan 100 jaar! In overleg is er ook al een start gemaakt met de teamindelingen bij de jeugd.

 

In de zomer zijn er bij Sparta ook altijd een aantal grote toernooien, zoals de finaledag van de door Sparta georganiseerde Beltonacompetitie en het Kelderklassetoernooi. Tom (foto): “Die toernooien zijn eind juni. We hopen dat we die in ieder geval wel kunnen spelen. Daarom zou het fijn zijn als er snel duidelijkheid komt. De verschillende maatregelen lijken elkaar momenteel tegen te spreken. Dat is lastig. Daardoor weten we nu nog niet wanneer en vooral óf we bijvoorbeeld nog kunnen gaan trainen voor de zomer. Juist nú zou het zo fijn en belangrijk zijn dit voetbalseizoen samen af te kunnen sluiten!”.

Ontmoetingsclustermanager Schreurserve Tom van Veen