Duurzaam Ontmoetingspark Schreurserve

Met ingang van 15 februari start Ontmoetingspark Schreurserve, door deelname aan een speciaal project voor scholen en verenigingen van de gemeente Enschede, met gescheiden inzameling van afval.

Gescheiden afvalinzameling

Op Ontmoetingspark Schreurserve komen naast elkaar twee bakken te staan voor inzameling van zogenaamd PMD afval (verpakkingen) en restafval. Tom van Veen, Ontmoetingsclustermanager Schreurserve: “Voor ons geldt als groot voordeel dat door deelname aan het project het PMD-afval, op basis van een overeenkomst met de gemeente, gratis wordt afgehaald. Op deze wijze leveren we een bijdrage aan een beter milieu én behalen we een groot financieel voordeel.”

Voorwaarde is dat het aangeleverde afval voldoet aan de eis dat het goed wordt gescheiden. Zo behoren de koffie- en theebekers met opdruk bij het restafval gedeponeerd te worden. Daarvoor is de medewerking van alle bezoekers op het Ontmoetingspark van essentieel belang.

Ook gaat CVV Sparta, in samenwerking met de wekelijkse dagopvang van Estinea op dinsdag, een bijdrage leveren door uitvoering van een activiteit gericht op de inzameling van zwerfafval op en rondom Ontmoetingspark Schreurserve. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt met de gemeente.

Groene club

Tom van Veen: “Dat wij op het terrein van duurzaamheid (energiemaatregelen) hoog scoren werd al duidelijk op basis van de uitkomsten van de scan die onlangs werd uitgevoerd in het kader van het project De Groene Club. Door het gescheiden in gaan zamelen van afval wordt daarin weer een belangrijke stap gezet.”

Duurzaam Ontmoetingspark Schreurserve
De Groene Club