Gerard Tenniglo actief als regiegroeplid Vastgoed

Het burgerinitiatief Ontmoetingsclusters Enschede is volop in ontwikkeling. De burgers die het initiatief hebben genomen vormen nu de regiegroep en deze breidt zich verder uit. De groep is uitgebreid met mensen die zich vrijwillig inzetten om Enschede verder te ontwikkelen met behulp van hun kennis, netwerk en ervaring. Eén van de leden van de regiegroep is Gerard Tenniglo.

 

Gerard Tenniglo Victoria '28 Ontmoetingsclusters Enschede

De bouwkundige

De geboren en getogen Enschedeër heeft slechts een tijdelijk uitstapje gemaakt buiten Enschede voor zijn studie Bouwkunde. Hij volgde deze opleiding in Eindhoven en Hengelo. Zijn werkervaring als bouwkundige deed hij allereerst op bij architectenbureaus in Enschede. Vervolgens was hij werkzaam bij De Volkswoning, de voorloper van De Woonplaats, waar hij verantwoordelijk was voor de renovatie van Pathmos in de jaren tachtig. Ook is hij actief geweest bij de voorloper van Domijn, Eigen Haard en heeft daarnaast vijf jaar deel uitgemaakt van het directieteam van FC Twente. Zijn laatste actieve werkjaren zitten er sinds kort op, want Gerard is met vroegpensioen gegaan. In zijn laatste actieve loopbaanjaren was hij werkzaam bij Prowonen, een grote fusiecorporatie in de Achterhoek.

 

Een bewuste vrijwilliger

Voor Gerard is er een tijd aangebroken waar hij zich bewust actief gaat inzetten als vrijwilliger. Zo is hij sinds kort de voorzitter van voetbalvereniging Victoria ’28 en maakt hij dus onderdeel uit van de regiegroep: “Ik vind het gedachtengoed van de Ontmoetingsclusters prachtig en hier wil ik graag een bijdrage aan leveren. Ik ben heel enthousiast over deze ontwikkeling en draag deze graag samen verder uit met mijn mede-regiegroepleden.” Binnen de regiegroep heeft Gerard de logische portefeuille Vastgoed gekregen: “Dit taakgebied sluit uitstekend aan bij mijn achtergrond. Met mijn bouwkundige kennis en ervaring hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren aan het realiseren van de verschillende Ontmoetingsparken in Enschede.”

 

“Iedereen kan meedoen en een rol spelen op een Ontmoetingspark

en zo zal er altijd volop activiteit en beweging zijn”

 

Volop in beweging

Net als bij de woningcoöperaties, die huisvesting realiseren voor mensen die hiertoe zelf niet in staat zijn, ziet Gerard de Ontmoetingsparken als een plek bij uitstek om mensen te helpen en eenzaamheid terug te dringen: “Hoe mooi is het als we mensen kunnen helpen door de mogelijkheid te bieden om elkaar weer te ontmoeten? Sport en bewegen zijn hiervoor de ideale middelen. Een sportcomplex biedt zoveel mogelijkheden naast het daadwerkelijk actief in beweging komen. Iedereen kan meedoen en een rol spelen op een Ontmoetingspark en zo zal er altijd volop activiteit en beweging zijn, letterlijk en figuurlijk.” Om dit te realiseren zijn er nog wel de nodige stappen nodig, zo erkent ook Gerard: “We hebben volop vrijwilligers nodig om zich op welke manier dan ook in te zetten voor de medemens. Samen met professioneel kader kunnen we dan heel veel op de huidige complexen bewerkstelligen. En wanneer de nieuwbouwplannen tot ontwikkeling komen zal dit alleen maar verder tot ontwikkeling komen.”

 

Samenkomen en samenwerken

Nieuwe accommodaties moeten er gerealiseerd worden in verschillende clusters om de multifunctionaliteit te kunnen bieden aan de inwoners. Deze duurzame nieuwbouw is er voor de hele wijk, voor alle inwoners en voor allerlei partijen die gebruik willen maken van de voorzieningen en tegelijkertijd een meerwaarde leveren aan het doel van de Ontmoetingsparken. Gerard over de nieuw te realiseren accommodaties: “Op dit moment worden er al tekeningen gemaakt en zijn de bouwplannen er al. In het zuiden (complex Victoria ’28 en EHV) en oosten (complex Sportlust Glanerbrug en CVV Sparta) van Enschede willen we op relatief korte termijn starten met het bouwen van duurzame gebouwen. Op deze Ontmoetingsparken komt sporten, bewegen, kinderopvang, dagbesteding, zorg en ontspanning samen. Ik zie zoveel kansen en mogelijkheden om samenwerkingen te realiseren tussen allerlei partijen en hoop dat meer en meer mensen dit in gaan zien. Over vijf á zes jaar staat er dan in Enschede een keten van Ontmoetingsparken waar samenwerken heel natuurlijk kan verlopen. Een plek waar mensen de geboden kansen en mogelijkheden optimaal weten te benutten om zichzelf waardevol te maken en verder te ontplooien.”