Gouden Enschede-speld voor du Gardijn

Op dinsdag 8 januari vond op het stadhuis de Nieuwjaarsreceptie plaats van gemeente Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen blikte terug op het afgelopen jaar en vooruit op 2019. Bovendien was er traditiegetrouw de uitreiking van de Enschede-spelden. De Gouden Enschede-speld wordt uitgereikt aan inwoners uit de stad en wordt toegekend wegens bijzondere verrichtingen voor de stad Enschede.

De Enschede-speld is een blijk van waardering voor ‘Helden in de Enschedese samenleving’. Dit jaar mocht Wouter du Gardijn, initiatiefnemer en lid van de regiegroep, deze gouden speld in ontvangst nemen. Dit onder andere voor zijn sociaal maatschappelijke betrokkenheid, vanuit de voetbalvereniging Rigtersbleek en natuurlijk de Ontmoetingsclusters Enschede.

Burgemeester Onno van Veldhuizen over de drie heren die de Gouden Enschede-spel in ontvangst mochten nemen: “Deze mensen zijn op zeer veel terreinen actief en een voorbeeld van intensieve betrokkenheid bij de Enschedese samenleving. Ik wil u allen dan ook van harte feliciteren met uw Enschede-speld. U hebt hem zeker verdiend!”.

Lees ook: Spelden voor 'helden Enschedese samenleving'