#hardgaan053 bij CVV Sparta

Het doen van simpele activiteiten in combinatie met in contact staan met elkaar is door corona simpelweg veel lastiger geworden. Dit resulteert erin dat jongeren beperkt zijn in hun vrijheid en zich steeds eenzamer gaan voelen. Dit gegeven vormde voor de gemeente Enschede aanleiding tot het beschikbaar stellen van een subsidie voor het organiseren en uitvoeren van het project #hardgaan053. Het doel van dit project is om de jongeren variërend in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar met elkaar te verbinden door een activiteitenaanbod te ontwikkelen gericht op het voorkomen van eenzaamheid en een gezonde leefstijl te stimuleren.

Hardgaan053

Samenwerking ISK & Stedelijk Lyceum

In het kader van de uitvoering is o.a. een subsidie beschikbaar gesteld aan een viertal sportverenigingen in Enschede, waaronder CVV Sparta. Met ingang van 27 april jl. organiseert Sparta iedere dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 een beweeg- en ontmoetingsactiviteit in en op haar accommodatie aan de Kotkampweg in Enschede, Ontmoetingspark Schreurserve. Dit geschiedt in nauwe samenwerking het het ISK (Internationale Schakelklas) van het Stedelijk Lyceum. Voor deze samenwerking, welke ook al in voorgaande projecten succesvol bleek, is gekozen omdat juist deze jongeren zwaar getroffen zijn door de corona-pandemie en omdat deze doelgroep veel moeilijkheden ervaart met het contact leggen naar leeftijdsgenoten.

 

Kennismaken, sporten & bewegen 

De coördinatie van de activiteiten bij CVV Sparta berust bij Ontmoetingsclustermanager Tom van Veen en voor de uitvoering zijn Rick Stenvert en Koen Jansen verantwoordelijk. In de eerste weken was er al sprake van een bezoekersgroep van tussen de 10 en 15 jongens en meisjes en stonden de activiteiten vooral uit kennismaken met elkaar en met elkaars cultuur in combinatie met sporten en bewegen. Zo werd de aftrap gegeven met een stadswandeling door het centrum van Enschede en in de daaropvolgende weken werden een quiz over Nederland, een spelletjesmiddag, voetgolf en kickboksen aangeboden. Dit alles in combinatie met chillen en ontmoeten.

 

Het enthousiasme bij de deelnemers Faisal Kashivy en Saad Alhmedi is groot: “Elke week leuke activiteiten en leuk om het met Rick en Koen samen te doen!”.

 

Voor de komende weken staan alweer diverse activiteiten op de rol, waarbij ook specifiek zal worden gekeken naar activiteiten voor meisjes.

 

Oproep

Tot nu toe bestond de bezoekersgroep grotendeels uit leerlingen van het ISK. Deze jongens en meisjes willen graag in contact komen met Nederlandse jongeren. Dus lijkt het je leuk om in contact te komen met leeftijdsgenoten van diverse culturen? Kom dan een keer kijken op dinsdagmiddag op Ontmoetingspark Schreurserve.

Sparta hardgaan053