Henk Endeman: “Mensen weer met elkaar in contact brengen”

De Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede bestaat uit een bestuur van drie personen. Eerder presenteerden wij Jenne Wierstra (voorzitter) en binnenkort Marieke Goorhuis Olde Sanderink (juridische zaken). Nu maken we kennis met Henk Endeman die zich binnen het vrijwillige bestuur met name bezighoudt met financiële zaken.

 

Henk Endeman Bestuur CoöperatieDe 63-jarige Henk Endeman is geboren in Enschede en heeft zich altijd verbonden gevoeld met de regio: “Ik heb van 1980 tot en met 1985 in Honduras en Venezuela gewoond. Daarna ben ik vijf jaar woonachtig geweest in Amsterdam. In 1990 keerde ik terug naar mijn geboortegrond. Dit was een hele bewuste keuze, waarvan ik geen seconde spijt van heb gehad. Enschede is voor mij de plek waar ik altijd weer terugkeer.” Henk reist veel en kan genieten van het gevoel om weer terug te keren in het mooie Enschede.

 

Zoon van een kruidenier

Binnen de coöperatie houdt de Enschedese ondernemer zich bezig met de taken rondom financiën, organisatie en exploitatie. Met zijn kennis en ervaring wil hij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. Henk over zijn opgedane ervaring: “Ik ben zoon van een kruidenier met een financiële achtergrond op HBO-niveau. Tien jaar heb ik gewerkt bij grote multinationals alvorens ik zelf een klein bedrijfje heb overgenomen. Door meerdere overnames heb ik dit uitgebouwd tot een zaak met 180 werknemers. Inmiddels ben ik met vroegpensioen en houd ik mij bezig met bedrijfsadvies, onroerend goed en deelnemingen in bedrijven. Daarnaast heb ik de loop der tijd diverse bestuursfuncties bekleed bij verschillende non-profitorganisaties.”

Over zijn motivatie om toe te treden tot het bestuur van de coöperatie: “Ik vind dat er in sinds mijn jeugd binnen de wijken langzamerhand een aftakeling heeft plaatsgevonden op sociaal gebied. Naar mijn idee heeft dit ook te maken met het feit dat veel activiteiten in de wijken zijn verdwenen en daarmee ook de onderlinge contacten tussen de bewoners. Zelf ben ik opgegroeid aan de Drienerweg in Enschede, waar mijn vader een kruidenierszaak runde. Zoals de meeste buurtzaken is deze verdwenen ten gevolge van de ‘economische vooruitgang’. Dit heeft mijns inziens geleidt tot ‘sociale achteruitgang’.” Met behulp van de Ontmoetingscluster hoopt Henk inwoners weer samen te brengen zoals dit vroeger ook gebeurde: “Bij ons in de Drienerweg waren er in de zestiger jaren drie kruidenierswinkels, een slager, een schoenmaker, een kleermaker, een elektrozaak en een groenteboer. Daarnaast kwam er nog een groentekar, bakker, schillenboer en melkboer langs de deur. Op straat was er altijd wat te doen. Wij voetbalden, knikkerden, tollen, deden mesje pinkelen … noem maar op. Dat is grotendeels verdwenen. Daarmee ook de onderlinge contacten en misschien ook wel de sociale controle. De realiteit is dat dit nooit meer terugkomt.”

 

Mensen in contact brengen 

Ondanks dat de ontmoeting op deze wijze niet meer terug gaat komen is het de wens van Henk dat de Ontmoetingsclusters bij gaan dragen in het samenbrengen van de inwoners in Enschede: “Het idee van de Ontmoetingsclusters is om mensen weer met elkaar in contact te brengen. Door een plek te creëren, waar allerlei activiteiten en services geboden worden aan de bewoners, gaan we dit realiseren. Deze acht Ontmoetingsplaatsen hopen we voor 2024 te realiseren in Enschede, voor alle nieuwkomers in onze stad en bovenal voor de bewoners die er al jaren zijn. Hiermee willen we tegelijkertijd een voorbeeld zijn voor heel Nederland.

“Stel je eens voor: acht moderne, energie neutrale multifunctionele gebouwen met een geweldige uitstraling in onze stad Enschede! Enschede verdient dit!”

 

Ambitieus, maar haalbaar 

Met enthousiasme en vastberadenheid gaat Henk Endeman aan de slag met het stap voor stap realiseren van de Ontmoetingsparken binnen de clusters: “Mijn doel is om, tezamen met mijn collega’s, een structuur neer te zetten die het mogelijk maakt om zonder exploitatiesubsidies een achttal ontmoetingsclusters te realiseren in Enschede. Op korte termijn moeten we ernaartoe werken om in 2019 van start te gaan met de bouw. Het is ambitieus, maar haalbaar!”