ONTMOETINGSCLUSTERS ENSCHEDE

In 2017 is vanuit een burgerinitiatief het idee van Ontmoetingsclusters in Enschede ontstaan. De stad Enschede is verdeeld in twaalf clusters waarin door middel van Ontmoetingsparken, Ontmoetingshuizen, Ontmoetingsspeeltuinen en Ontmoetingskinderboerderijen inwoners samenkomen. De 12 Ontmoetingsparken zijn benoemd en een aantal handelen al op basis van het gedachtegoed van de regiegroep Ontmoetingsclusters Enschede. De vervolgstap is het benoemen van de Ontmoetingshuizen en Ontmoetingsspeeltuinen.

Van de 35 Ontmoetingsplekken zijn er inmiddels 30 benoemd. Hierin zijn ook de multifunctionele gebouwen van Domijn en de Woonplaats meegenomen.

Ontmoeten & verbinden
Door het samenbrengen van diverse organisaties en initiatieven op een locatie binnen de clusters wordt ontmoeting, verbinding en vereniging gestimuleerd. De clusters creëren plekken waar iedereen elkaar ontmoet en leert kennen. Het samenkomen heeft als doel om de bereidheid elkaar te helpen, ondersteunen, inspireren en adviseren te versterken en vergroten. Naast het positieve effect op de burgerparticipatie is het de ideale manier om financiële voordelen voor alle betrokken te realiseren.

Ontmoetingsparken & -huizen
Op basis van ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid wordt er vormgegeven aan de ontmoetingsplekken. Het is van essentieel belang dat de ontmoetingsplek een laagdrempelig karakter heeft om te bezoeken; zowel fysiek, praktisch als emotioneel. Oftewel: de ontmoetingsplek is zeven dagen in de week geopend en is toegankelijk van 8.30 tot 20.00 uur. De locaties zijn bovendien gedurende deze tijd onder toezicht en begeleiding van een professional in de vorm van een Ontmoetingsclustermanager en sportcoach.

Van de 12 Ontmoetingsparken zijn er zes toekomstbestendig en is het voornemen om binnen vier jaar op de andere zes Ontmoetingsparken nieuwbouw te realiseren. Het uiteindelijke doel is om binnen acht jaar het gedachtengoed van de regiegroep te verankeren in de stad.

 

Kaart Ontmoetingsclusters Enschede 2018