Jenne Wierstra voorzitter Coöperatie Ontmoetingsclusters

Jenne Wierstra Voorzitter Coöperatie Ontmoetingsclusters EnschedeOp korte termijn is de coöperatie Ontmoetingsclusters officieel een feit. De voorzitter van de coöperatie is Jenne Wierstra. Jenne is een onderwijsman en heeft hierin meerdere functies gehad; leraar, (interim)directeur, adviseur en projectleider schaalvergroting. Jenne: “Ik heb veel gehad aan de studie onderwijskunde en later bedrijfskunde. Dat is een mooie combinatie van uiteenlopende studierichtingen waar ook wel weer verbindingen in terug te vinden zijn.”

 

Enschede

Jenne, die zichzelf omschrijft als een mensenmens, woont in Friesland en heeft ondanks de geografische afstand een nauwe band met Enschede. Jenne: “Als bestuurder van een stichting voor primair onderwijs ben ik meer dan acht jaar werkzaam geweest in Enschede en omgeving. We hadden scholen in Twente en de Achterhoek waarmee we de verbinding probeerden te zoeken met wat er in de maatschappij speelt. Hierbij werkten we samen met onder andere gemeenten, ouders, sportverenigingen, kinderopvang en andere stakeholders.” Ondanks dat Jenne op dit moment niet meer in Enschede werkt is hij hier nog met regelmaat op bezoek: “Vaak kom ik nog eens terug en tref dan allerlei mensen waar ik mee heb samengewerkt.”

Een prachtig initiatief

Ruim drie jaar geleden kwam Jenne al in contact met één van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Ontmoetingsclusters, Wouter du Gardijn: “De ideeën die er destijds waren spraken mij erg aan, maar de tijd was toen nog niet rijp voor deze mooie ontwikkeling. Het idee is inmiddels verder uitgewerkt en vele malen scherper geworden. Er is nu een duidelijke visie en ook de financiële paragraaf zit beter in elkaar. Het is duidelijk dat velen voordeel gaan hebben aan dit initiatief en dat vind ik erg belangrijk.”

“Twente onderscheidt zich positief op haar eigenheid en hiervan zeg ik: ‘Vooral mee doorgaan!’.

Bouwen aan de samenleving

De reislustige Jenne omarmt de plannen en twijfelde dan ook geen moment toen hem gevraagd werd om de rol als voorzitter op te pakken: “Ik lever graag een bijdrage aan het idee om samenwerking, ontmoeting en verantwoordelijkheid te delen in de maatschappij. Het is een prachtig voorbeeld van wat we in maatschappelijke en wetenschappelijke discussies tegen komen. Het gaat om de ‘Civil Society’ en buiten de ‘overbelaste’ overheid werken om zo te bouwen aan een samenleving waarin we samen verantwoordelijkheid nemen.” Hij is ervan overtuigd dat de Ontmoetingsclusters kans van slagen hebben en ziet vele kansen voor Enschede en Twente: “Twente onderscheidt zich positief op haar eigenheid en hiervan zeg ik: ‘Vooral mee doorgaan!’. Als ik naar Enschede kijk zie ik een ideale ligging. Het ligt centraal in Europa en, niet zoals Amsterdam en Rotterdam, aan de rand. Het zou mooi zijn als Enschede de blik nog meer richt op het oosten en haar eigen koers blijft varen. Het burgerinitiatief is wederom een mooi voorbeeld van een onderscheidende ontwikkeling die uit kan groeien tot iets groots.”

Volop in de ontwikkelingsfase

Voordat het zover is, om uit te groeien tot een algeheel Europees voorbeeld, ligt nu de nadruk op de eerste stappen in het realiseren van de Ontmoetingsclusters in Enschede: “Vanuit mijn voorzittersrol binnen de coöperatie ga ik, samen met de andere bestuurders, eerst de organisatie goed neerzetten. Op korte termijn is het van belang om ons, oftewel de uitvoerende mensen, goed te presenteren in Enschede. Dit maakt de weg vrij voor hen om de contacten te leggen en onderhouden met sportverenigingen en andere belanghebbenden. Hierin blijf ik meer op de achtergrond en houd ik mij met name bezig met het voortzetten van de interne ontwikkeling. Het sparren en overleggen met de uitvoerders binnen de coöperatie en alle betrokkenen op het rechte spoor, met de blik op het hoger doel, neerzetten zie ik dan ook als één van mijn voornaamste taken op dit moment. Al met al staat de komende periode in het teken van vele contacten met eenieder die betrokken en geïnteresseerd is in de ontwikkelingen rondom de Ontmoetingsclusters.”

"Het doel is om iedereen in te laten zien en kennis te laten maken met het feit dat het zowel goed voor hen is, als goed voor de buurt.”

Doelen & ambities

“Het zou mooi zijn dat heel Enschede binnen een half jaar weet wat de coöperatie is, wat ze wil en wat de doelen zijn. Nog belangrijker is dat de mensen, sportterreinen en anderen inzien dat er voor hen wat te halen is door de samenwerking aan te gaan met de coöperatie. Het doel is om iedereen in te laten zien en kennis te laten maken met het feit dat het zowel goed voor hen is, als goed voor de buurt.”, aldus de voorzitter. Een helder doel voor de korte termijn en natuurlijk kijkt Jenne ook vooruit. Op de vraag waar Ontmoetingsclusters staat in 2024 heeft hij hier een mooi en helder beeld van: “Wanneer ik over enkele jaren in Enschede ben en een wandeling maak op een Ontmoetingspark hoop ik allerlei verschillende mensen bezig te zien op de velden en in de verschillende ruimtes. Mensen die elkaar ontmoeten en gezellig praten in een kantine, genietend van de ambiance en te verkrijgen versnaperingen. Ook hoop ik kinderopvang te zien, waarbij de kinderen de mogelijkheid hebben om huiswerkbegeleiding te krijgen en te sporten. Bovendien is het mijn wens dat verenigingen, organisaties en partijen met elkaar in contact zijn en elkaar versterken. Door de verbinding horen en zien wat er speelt, zodat de clusters zich blijven door ontwikkelen en zich verbeteren ten goede van de woon- en leefomgeving. Zo zie ik een gemeenteambtenaar geïnteresseerd luisteren en zaken oppikken om te gebruiken, samen met allerlei buurtverenigingen die ook met elkaar overleggen. Kortom: in 2024 zie ik veel verschillende ontwikkelingen, veel samenwerkende partijen en een groot toegankelijk aanbod voor iedereen in Enschede.”


LinkedIn Jenne Wierstra