Meer dan geslaagde kick-off op Schreurserve

Op vrijdag 21 september vond er een activiteit plaats in Ontmoetingscluster Schreurserve. De basisscholen De Fontein en Paus Joannes, Woonzorgcentrum Liberein Florapark, Tex Town Tigers en AWA Outdoor sloegen de handen ineen. Samen zorgden zij voor een sportieve, gezellige en smakelijke dag voor de basisschoolleerlingen en de bewoners van Liberein.

 

Spel & plezier bij Liberein
De activiteiten van deze dag stonden onder andere in het teken van de Nationale Burendag. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van De Fontein en groep 7 en 8 van Paus Joannes gingen op bezoek bij de buren, de bewoners van Liberein Florapark. In de ochtend gingen de kinderen langs de deuren van de ouderen om ze op te halen én verzorgden de koffie, thee & caké. Vervolgens vond er een heuse vossenjacht plaats. De ouderen hadden zich verkleed en kropen helemaal in hun rol. Bij het vinden van een vos deden de kinderen een opdracht en verzamelden zo letters. Na alle vossen gevonden te hebben én de opdrachten succesvol uit te voeren resulteerde dit in het passende woord “Samen Sterk”. Na een heerlijke lunch werden er in de middag nog oud Hollandse spellen gespeeld door de ouderen met de kids.

Kick-off Schreurserve 2018

Jose Vrijkorte, activiteitenbegeleider van Liberein, heeft genoten van de dag: “Het was geweldig om te zien hoe de kinderen en ouderen samen plezier beleefden. Het doel was om jong en oud samen te brengen en een band op te laten bouwen. Als je vervolgens ziet hoe ze samen bezig zijn, plezier hebben en in contact zijn met elkaar is het doel meer dan geslaagd! De reacties van de bewoners was louter positief en zorgde voor een lach op de gezichten. De ouderen beleefden even weer hun eigen jeugd en deden zeer spontaan mee met alle spellen.”

Kick-off Schreurserve 2018

Actie op het veld

Terwijl er spelletjes gespeeld werden op het complex van Liberein, werd er op enkele meters afstand gezweet door de kids op het terrein van goede buur Tex Town Tigers (TTT). AWA Outdoor verzorgde een pittige bootcamp en TTT liet de kinderen kennismaken met BeeBall. Robin Kooyman, eigenaar van AWA Outdoor: “De bootcamp was enorm geslaagd. De kinderen straalden veel enthousiasme uit en deden allemaal gemotiveerd mee. Het was mooi om hier een bijdrage aan te mogen leveren, in samenwerking met andere organisaties.” Het bestuur van TTT heeft met plezier de accommodatie beschikbaar gesteld: “Normaal is het hier stil op de vrijdagochtend en nu was er volop actie. Fijn dat wij zo een steentje kunnen bijdragen, naast de clinic die de kinderen met zichtbaar veel plezier hebben beleefd.”

 

Kick-off Schreurserve 2018

Samen sterk

Voor alle partijen is het voor herhaling vatbaar en de meerwaarde is duidelijk naar voren gekomen op deze dag. Het samenwerken, het plezier en de beweging én de ontmoeting tussen de kinderen en ouderen zijn door alle betrokken als zeer positief ervaren. “Onze locatie werd optimaal benut, er werd geleefd en gespeeld door verschillende leeftijdsgroepen en dit is precies wat wij wensen voor de toekomst. Het Florapark is er niet alleen voor ouderen, maar iedereen is welkom en we leven met en door elkaar. Hopelijk heeft deze activiteit een positieve bijdrage geleverd aan de beeldvorming naar elkaar toe en krijgt dit een mooi vervolg.”, zegt Jose verheugd na afloop van het event. Ook de altijd sociaal betrokken AWA Outdoor kijkt terug op een geslaagde dag voor jong en oud:

“Het gedachtegoed van de Ontmoetingscluster sluit aan bij waar wij al jaren voor staan. Er was dan ook geen enkele twijfel om aan te sluiten bij dit event. Samen wat betekenen voor de buurt, voor de samenleving. Dat is toch fantastisch?
Wij hopen dat dit een vervolg krijgt in het cluster en in heel Enschede!”

 

De toekomst

Regiegroeplid Gracia van der Boon, tevens eigenaar van Orge Sport Events, was verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de kick-off. Ook zij kijkt met gepaste trots en een lach terug op de dag: “Hoe mooi is het om te zien hoe kinderen behulpzaam zijn richting de ouderen? De ouderen enthousiast ophalen, samen het eten bereiden en de ouderen helpen met lopen of duwen in de rolstoel … dit was mooi om te zien en de ouderen genoten zichtbaar van wat leven in de brouwerij in hun zorgcentra. De behulpzaamheid en enthousiasme van de kinderen was bijzonder. Zelfs na een intensieve bootcamp en clinic bleven ze actief meedoen en maakten ze echt contact en plezier met de ouderen.” De samenwerking tussen alle deelnemende partijen en de band tussen jong en oud vraagt om een vervolg als het aan Gracia ligt: “Ik zie veel kansen en mogelijkheden in Enschede. Hoe leuk zou het zijn als we dit binnen alle Ontmoetingsclusters kunnen doen en met regelmaat op de Ontmoetingshuizen activiteiten organiseren? Fantastisch voor de ouderen die zo vertier en aandacht krijgen, in plaats van zich eenzaam voelen op het zorgcomplex. En voor de scholen is het een mooie kans om sociaal en maatschappelijk betrokken zijn én gebruik te maken van mooie locaties in de buurt. We gaan dan ook hard aan het werk om in de toekomst nog meer activiteiten te organiseren om zo de mensen samen te brengen, elkaar te laten ontmoeten en de verbinding te realiseren tussen allen!”.


LEES OOK … 

“Missie geslaagd”
Kick-off schooljaar >>>

 

Poster Kick-Off basisscholen Schreurserve Enschede (sept 2018)