“Missie geslaagd!”

Wij kijken terug op een eerste zeer geslaagde activiteit in het Ontmoetingscluster Schreurserve. Lees hier het nieuwsbericht terug. Hieronder een mooi verslag van deze dag, geschreven door organisator Gracia van der Boon. 


Vrijdag 21 september was het zover. In samenwerking met burendag heeft de eerste (sport) activiteit in ontmoetingscluster Scheurserve plaatsgevonden. Deelnemende partijen waren basisschool De Fontein met de groepen 6, 7 8 en basisschool Paus Joannes met de groepen 7 & 8, sportverenigingen AWA Outdoor en Tex Town Tigers & woonzorgcentrum Liberein Florapark. De organisatie van deze dag lag in handen van ORGE Sport Events. 

Kick-off Schreurserve 2018Om 09.15 uur kwamen een aantal leerlingen van basisschool De Fontein aan bij Liberein Florapark. Zij begonnen met het voorbereiden van de koffie, thee, ranja en het aansnijden van de cake wat vrolijk versierd werd met slagroom en gekleurde suikers. Ook haalden zij de bewoners van Florapark op uit hun woningen om deel te nemen aan deze dag. Vol liefde werden de ouderen door de kinderen begeleidt naar de huiskamer, soms ondersteunend, soms de rolstoel duwend. Toen ook de rest van de groep van De Fontein aanwezig was werd er gezamenlijk koffiegedronken. Daarna vond de vossenjacht plaats. Vanwege het weer werd deze binnen in Florapark gehouden. Een aantal ouderen hadden zich verkleed als vos. Tien groepen werden er gemaakt, de kinderen en ouderen door elkaar, om de vossen te gaan zoeken. Samenwerking was noodzakelijk. De ouderen kenden de weg in Florapark en de kinderen moesten de ouderen helpen met lopen of de rolstoel duwen. Wanneer zij de vos gevonden hadden volgde er een opdracht of een vraag waarna de groep een letter ontving. De letters samen vormden de woorden ‘SAMEN STERK’! Deze ochtend is zowel door de kinderen als door de ouderen zeer leuk ervaren. Voor de ouderen was er leven in de brouwerij, de kinderen konden hun zorgzame sociale kant laten zien. De vossen wilden aan het einde hun kostuum zelfs niet meer uittrekken! De kinderen bleven vragen of ze nog iets konden doen en of ze de ouderen ergens mee konden helpen. 

 

Om 11.30 uur vond de wissel plaats en kwamen een aantal leerlingen van basisschool Paus Joannes naar Liberein Florapark. Ze begonnen met de voorbereiding van de lunch. Komkommers en tomaten snijden, de tafels dekken, etc. Toen ook de rest van Paus Joannes gearriveerd waren in Florapark zijn we met de lunch begonnen. Alle kinderen kregen een ouder toegewezen waarvoor ze de lunch moesten verzorgen alvorens zelf te mogen eten. Met de vragen: ‘Hoeveel broodjes wilt u hebben?’, ‘Wat wilt u drinken; koffie, thee, melk, yogi?’ verzorgden ook deze kinderen met liefde de ouderen. Na de lunch werden er in tien groepen, met kinderen en ouderen wederom door elkaar, oud Hollandse spellen gespeeld. Zo was er zaklopen versus rollatorlopen, een XL-formaat vier op een rij & een XL-formaat boter, kaas, eieren. De topper in samenspel in verbinden was wel de stoelendans. De kinderen deden de stoelendans, soms met een van de ouderen, en de toekijkende ouderen zongen liedjes van vroeger zoals … “Groen is gras”.

Kick-off Schreurserve 2018

Wat ik persoonlijk erg mooi vond om te zien is dat de kinderen die het zorgzame in zich hebben nu naar voren kwamen. Ben je goed in sport, dan blijkt dat wel in de gymlessen. Ben je goed in zang, dans, dan komt dat ook wel naar voren op school tijdens musicals. Maar zorg … dat zie je niet snel op school, maar zag je vandaag wel heel nadrukkelijk. Ik zeg missie geslaagd! Oud en jong verbonden & scholen, sportverenigingen en zorgcentra verbonden.

Gracia van der Boon
Orge Sport Events 

Gracia van der Boon Ontmoetingsclusters Enschede


LEES OOK …

Meer dan geslaagde kick-off op Schreurserve >>>
Kick-off schooljaar >>>