Ontmoetingspark Enschede Zuid ontvangt OZJT/Samen14

OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg. Samenwerken in vertrouwen, verlaging van de administratieve lasten en leren van en ontwikkelen met elkaar zijn de waarden waarop OZJT samen met haar gemeenten en zorgaanbieders verder bouwt.

 

Op vrijdag 29 november brengt OZJT/Samen14 een bezoek aan Ontmoetingspark Enschede Zuid. De wethouders Jeugdzorg van de veertien Twentse gemeenten, bestuurders van de grootste Jeugdzorgaanbieders en bestuurders van onderwijskoepels komen hier samen voor een bestuursbijeenkomst.

 

Het betreft een bijeenkomst van de zogenaamde Ontwikkeltafels Jeugd. Aan deze ‘tafels’ werken alle zorgaanbieders van jeugdhulp, gemeenten, Gecertificeerde Instellingen en onderwijskoepels samen. De gedeelde drijfveer is dat ieder kind perspectief op een mooie toekomst verdient. Ze willen dat jeugd in Twente veilig opgroeit, talenten ontwikkelt en de wijk niet uit hoeft als er ondersteuning nodig is. Samen onderzoeken de organisaties hoe de zorg radicaal anders kan worden georganiseerd. Ook wordt gekeken hoe er nieuwe ondersteuningsvormen gevonden kunnen worden, onder meer door samen effectiever te worden, door collectieve professionaliteit in te zetten, door samen te ontwikkelen, werken, leren, sturen, beheren, monitoren en reflecteren.

 

Drijfveren

Dat deze groep met mooie doelen en ambities de bijeenkomst laten plaatsvinden op Ontmoetingspark Enschede Zuid is niet geheel toevallig. Sinds april is op het Ontmoetingspark Thuis@ van start gegaan dat in het teken staat van de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren. De drijfveren op basis waarop Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede dit project van start is gegaan op twee locaties in Enschede sluiten feilloos aan op de drijfveren van OZJT/Samen14. Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager Enschede Zuid: “We hopen dan ook dat de kennismaking van deze ochtend een begin is van meer kennisuitwisseling tussen Ontmoetingsclusters Enschede en alle aanwezigen.”

Ontmoetingspark Enschede Zuid Hoofdgebouw Victoria '28