Pioniers, polderaars & professionalisering

Ik moet regelmatig in het midden van het land zijn en dan rij ik met mijn auto vaak door de polders. Eerst door de Noordoostpolder en vervolgens door de Flevopolders. Het is een mooi strak, maar wel kaal landschap, gevormd door jarenlange bebouwing van boeren. Ik probeer me dan voor te stellen hoe het geweest moet zijn toen de eerste boeren daar kwamen wonen. Polderpioniers werden ze genoemd. Het was inderdaad pionieren, want er was niets in die startfase. "Je moest er wel tegen opgewassen zijn. Je kende in het begin niemand in de polder en je kon niet zomaar je familie opzoeken omdat er weinig auto’s waren.", vertelt één van de bewoners over de eerste periode.

 

Succesvolle startfase

Nu, na drieën een half jaar werken aan de Ontmoetingsclusters Enschede, komen de beelden uit de startfase van de polder boven. Ook met de coöperatie was het in het begin pionieren en zoeken naar een vorm. Het enige dat er was, was een prachtig gedachtengoed en een paar kernwaarden: ontmoeten, verbinden en samenwerken. Het idee was er en moest worden vormgegeven. Ook binnen het bestuur hebben we in de startfase gepionierd in wat we wilden en hoe we werkten. Langzamerhand kreeg het vorm, kwam er structuur en herhaalden bepaalde patronen zich.

 

Inmiddels zien we in verschillende Ontmoetingsclusters prachtige samenwerkingen met allerlei partners.  Samenwerking, verbinding en ontmoeten in de buurt krijgt vorm. Het werkt en we zijn daar ontzetten blij mee. In het nieuwsoverzicht zijn hier mooie voorbeelden van te lezen en de moeite waard om eens te bekijken >>> 

 

Professionaliseren

Nu staan we op een soort van kruispunt. De pioniersfase laten we achter ons en we gaan de professionaliseringsfase in. Het wordt steeds meer duidelijk wat taken en bevoegdheden van mensen zijn, hoe de bestuursleden hun werk invullen en wat hun rol is. Ook zien we hoe hard en professioneel er in de parken wordt gewerkt aan de realisatie van onze plannen en activiteiten. We hebben daar professionele medewerkers zitten die op deskundige, ervaren en gepassioneerde wijze uitvoering geven aan de plannen.

 

Krachtige impuls

In de evaluatie die we hebben gehad hebben we tegen elkaar gezegd dat we verder willen professionaliseren.  Daarvoor hebben we het nodig dat we op het gebied van dagelijkse aansturing nog een stap maken. Daar zullen we een krachtige impuls aan moeten geven om doelgerichter te gaan werken. We moeten flexibelere en sneller kunnen inspelen op situaties die meteen om reactie vragen. Het vraagt ook om meer mensen die snel kunnen overleggen met partners, zoals de gemeente en sponsoren, om zaken voor elkaar te krijgen. Daar zijn we naar opzoek. Het doorontwikkelen van onze organisatie vraagt professionaliteit om stappen te kunnen maken in de verschillende Ontmoetingsclusters.

 

We zien dat het enthousiasme er in de buurten, wijken, Ontmoetingsplekken en bij de mensen is. Het is dan ook tijd om de volgende stap te maken, zodat we onze gedachtengoed en de doelstellingen over de hele stad kunnen uitrollen. Ontmoeten, verbinden en samenwerking in de buurt, omdat het gaat om mensen.

 

Heb jij ideeën over de professionalisering of wil jij hieraan bijdragen? Neem dan gerust eens contact op met me om van gedachten te wisselen hierover.

 

Jenne Wierstra
Voorzitter Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede

Jenne Wierstra