Samen de leefbaarheid in de wijk verbeteren

De gemeente Enschede en Domijn slaan de handen in één. Beide partijen zijn projectpartners geworden in het project ‘Onderhoud openbare ruimte 2.0’. Dit is een initiatief van INTERREG Deutschland-Nederland dat zich inzet voor grensoverschrijdende samenwerkingen. Naast gemeente Enschede en Domijn zijn ook DNL-contact Gmbh & Co KG, gemeente Hengelo, Stadt Emsdetten, Stadt Ahlen, Welbions, Woningcorporatie Domijn, WG EMS, INFA/ISFM en Vivawest betrokken bij dit project dat loopt tot eind 2020.

 

Leefbaarheid in woonwijken Enschede

Gemeente Enschede en Domijn hechten er grote waarde aan dat bewoners trots zijn op hun leefomgeving. Robin Schoemaker (relatiebeheerder Domijn): “Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer bewoners zelf zeggenschap hebben over de wijze waarop hun openbare ruime ingericht wordt, dit enorm bijdraagt op de trots op hun omgeving. Bovenal weten zij zelf heel goed wat er moet gebeuren en zijn zij als inwoners de experts.” De vraag is vervolgens hoe je dit in de praktijk omzet tot concrete acties en de inwoners ook daadwerkelijk zeggenschap geeft over de leefomgeving. Hierin willen de gemeente Enschede en Domijn ondersteunen middels de subsidie vanuit Interreg. Chantal Euverman, wijkregisseur gemeente Enschede is blij met de subsidie: “Samen met Duitse en Nederlandse partijen geeft ons dit de mogelijkheid om te experimenteren met wat wel en niet werkt om bewoners te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. In Enschede hebben we er bewust voor gekozen om aan te sluiten bij plekken waar bewoners al vaak en makkelijk samenkomen. Voetbalvereniging Rigtersbleek is daar één van.”

 

Rigtersbleek de wijk Twekkelerveld in

Op Ontmoetingspark Rigtersbleek is vorig jaar vorig jaar gestart met de voorliggende voorziening Thuis@ voor kinderen en jongeren. Dit is een initiatief van Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede waar v.v. Rigtersbleek lid van is. Martijn Koop, coördinator Thuis@, over het initiatief: “Deze kinderen krijgen op doordeweekse dagen van 14:00 tot 19:00 uur diverse activiteiten aangeboden onder professionele begeleiding, onder andere in samenwerking met de wijkteams van gemeente Enschede. Sinds januari 2019 gaan de kinderen op de maandagmiddag standaard de wijk in om zwerfafval op te ruimen.” Chantal Euverman: “Het is mooi om te zien dat kinderen van Thuis@, samen met leden van de club en andere kinderen uit de wijk, wekelijks de straat opgaan om de openbare ruimte schoon te houden.” Voor de kinderen van Thuis@ zit er ook een extra leerdoel aan gekoppeld en zijn er al mooie resultaten zichtbaar vertelt Martijn Koop: “De kinderen verdienen zakgeld met hun inzet voor de wijk. In plaats van een zakcentje te verdienen bij de plaatselijke supermarkt, verdienen ze dit nu door zich in te zetten voor een schone leefomgeving. Bovendien begeleiden wij ze in het sparen van geld voor een specifiek doel. Het is een mooie extra stimulans voor de kinderen, ze leren tegelijkertijd met geld omgaan én de straten worden schoon. Het leuke is bovendien dat een aantal kinderen, die voorheen alle rommel zelf op straat gooiden, zich nu heel bewust zijn van wat er eigenlijk allemaal op straat ligt. Door de continuïteit zien en ervaren ze dat er elke week veel op straat terecht komt. Nu spreken ze hier zelf hun ongenoegen en onbegrip over uit.”

 

Samen de handen uit de mouwen

Vanaf het seizoen 2019-2020 gaat ook de G-voetbalafdeling van v.v. Rigtersbleek, die inmiddels meer dan 85 leden telt, zich actief inzetten om de wijk Twekkelerveld schoon te maken. Gerrit Polman: “We gaan drie tot vier keer per maand, na het spelen van een wedstrijd, met een team de wijk in om zwerfafval op te halen en verwijderen. Dit doen we in teamverband, onder begeleiding van de staf. Samen steken we de handen uit de mouwen, maken er een leuke middag van, en dragen zo ons steentje bij!”.

 

Meer initiatieven

De gemeente en Domijn kijken welke bijdrage bewoners zelf kunnen en willen leveren om de omgeving schoon te houden, en wat hiervoor nodig is. Robin Schoemaker: “Vanuit het Interreg project zal er in Twekkelerveld nog een initiatief van start gaan in samenwerking met v.v. Rigtersbleek. En ook in Enschede Noord gaan op korte termijn twee projecten van start in de wijken Deppenbroek en Mekkelholt in samenwerking met Deppenbroek en Mekkelholt.” Chantal Euverman: “We kijken ernaar uit hoe dit project gaat verlopen in de komende maanden. Hopelijk mogen we meer initiatieven van inwoners tegemoetzien die bijdragen aan de leefbaarheid in de woonwijken, nu en in de toekomst. Zo kunnen wij, met ondersteuning, de wijken teruggeven aan de bewoners.”