Samenzang in Huiskamer van het Dorp

Op woensdag 8 mei heeft er een samenzang plaatsgevonden bij Livio in de ‘Huiskamer van het Dorp’. Hier komt maandelijks een zangclubje samen. Bijna allemaal dames, en een paar heren, van 70 jaar en ouder. Ze zingen liedjes uit een boekje met ondersteuning van de piano. De ouderen beleven er samen veel plezier aan.

Deze middag kwamen de kinderen van BSO De Zweede meezingen. “Misschien kunnen de kinderen de ouderen iets leren over hoe er nu op school gezongen wordt”, was de insteek. Ook de ouderen zelf keken er naar uit om met de kinderen samen te zingen. En wat bleek: “Het was ge-wel-dig!”, aldus Carla van BSO De Zweede.

Zoals gebruikelijk werd de zangclub ook deze middag begeleid door een pianist. Eén van de kinderen speelde sinds drie maanden ook piano. Voorzichtig vroeg ze of ook zij een liedje mocht doen op de piano. De pianist stond zij plaats met plezier af en met veel enthousiasme kreeg de jonge beginnende pianiste iedereen aan het zingen!

Om de dag helemaal bijzonder af te sluiten volgde er spontaan nog een stoelendans op livemuziek. Met een grote glimlach op ieders gezicht werd zo de middag afgesloten.