Winter Games op Ontmoetingsparken

Onze leden, CVV Sparta en Victoria ‘28, hebben samen het initiatief genomen en gebruik gemaakt van de subsidieregeling Winter Games. In de weekenden van februari worden er bootcampsessies aangeboden.

De Winter Games hebben als doel om, met extra sport- en spelactiviteiten, jongeren te motiveren in beweging te komen. Tijdens de coronapandemie krijgen jongeren vooral te horen wat er allemaal niet mag én niet kan. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een positieve impuls te geven zodat ze positiever de donkere wintermaanden door kunnen komen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren tijdens deze coronapandemie minder zijn gaan bewegen; 4 op de 5 beweegt zelfs te weinig. Daarnaast geeft de helft van de jongeren aan zich gespannen of zelfs gespannen te voelen.

Wat gaan ze doen?

In de weekenden van 6, 13 en 20 februari gaan de jongeren, zowel op de zaterdag (CVV Sparta) als zondag (Victoria ‘28) 7, 14 en 21 februari, in totaal veertig bootcampsessies aanbieden verzorgd door, en op de locatie van, AWA Outdoor op het Ontmoetingspark Schreurserve aan de Kotkampweg in Enschede. De sessies duren ruim 1 uur per sessie.

Voor wie?

Conform de subsidievoorwaarden kunnen jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar deelnemen. En dan niet allen leden van CVV Sparta of Victoria ‘28, maar ook niet-leden en jongeren uit de buurt en wijk. In het kader van dat laatste hebben de organisatoren de contacten gelegd met het jongerenwerk van Alifa en hun partners op de Ontmoetingsparken, zoals Tex Town Tigers. In totaal kunnen 400 tot 600, afhankelijk van indeling en leeftijdscategorieën, jongeren deelnemen aan een sessie!

Winter Games

De Winter Games zijn een initiatief van de Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland om jongeren te motiveren om tijdens deze donkere wintermaanden in beweging te komen en hen hiermee een positieve impuls te geven.

Bij de organisatie van de bootcamps worden de geldende coronavoorwaarden strikt in acht genomen. Zo kan er geen sprake zijn van de aanwezigheid van ouders/verzorgers en andere toeschouwers. De scherpe coronamaatregelen vragen in de praktijk om een juiste aanpak en CVV Sparta, Victoria ‘28 en AWA Outdoor hebben bij het indienen van de aanvraag tot in detail aan moeten geven hoe dat gewaarborgd wordt.

Prijs voor de winnaars

De afsluiting van een sessie bestaat voor ieder team uit een ‘team-hindernis-spel’. Op basis van een score, bepaald door tijd en strafpunten, wordt voor zowel de zaterdag als zondag uiteindelijk één winnend team bepaald. Deze twee winnende teams krijgen een gratis Tubing clinic aangeboden door Skicentrum Moser op het Rutbeek.

Aanmelden

Deelname aan een bootcampsessie is gratis. Opgave voor een sessie op een zaterdag kan via e-mail bij CVV Sparta ontmoetingsclustermanager@sparta-enschede.nl en voor deelname op een zondag* bij Victoria ‘28 ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl

Tijdens de sessies op zaterdag 6 februari worden, in opdracht van de Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation, filmopnames gemaakt.

 

* Zoals het er nu uitziet zullen de sessies op zaterdag volledig worden ingevuld door de organisatoren en haar partners op de Ontmoetingsparken. Voor de zondag staan sessies open voor inschrijving van overige deelnemers.