Coöperatie Ontmoetingsclusters officieel opgericht

logo ontmoetingsclusters Enschede

In 2017 is vanuit een burgerinitiatief het idee van Ontmoetingsclusters in Enschede ontstaan. De stad Enschede is verdeeld in 12 clusters waarin door middel van Ontmoetingsparken, Ontmoetingshuizen, Ontmoetingsspeeltuinen en Ontmoetingskinderboerderijen inwoners samenkomen. Door het samenbrengen van diverse organisaties en initiatieven op een locatie binnen de clusters wordt ontmoeting, verbinding en vereniging gestimuleerd. De clusters creëren plekken waar iedereen elkaar ontmoet en leert kennen. Het samenkomen heeft als doel om de bereidheid elkaar te helpen, ondersteunen, inspireren en adviseren te versterken en vergroten. Naast het positieve effect op de burgerparticipatie is het de ideale manier om financiële voordelen voor alle betrokken te realiseren.

 

Jenne Wierstra Voorzitter Coöperatie Ontmoetingsclusters EnschedeDe regiegroep is betrokken bij de algehele ontwikkeling van de twaalf clusters in Enschede. Daarnaast is er een coöperatie in het leven geroepen die zich specifiek inzet voor de te realiseren Ontmoetingsparken. Op 9 augustus werd de akte van oprichting ondertekent door de drie bestuursleden van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede. Voorzitter Jenne Wierstra na ondertekening: “Ik ben blij dat we eindelijk echt los kunnen. Met name de regiegroep heeft al een lange voorbereidingstijd achter de rug. Dit heeft ervoor gezorgd dat we vanaf het begin van dit nieuwe seizoen daadwerkelijk kunnen werken aan onze doelen als coöperatie.”

 

Sara NijenhuisSara Nijenhuis is één van de grondleggers van Ontmoetingsclusters Enschede en is voorzitter van de regiegroep. Ook zij is erg blij dat de coöperatie nu officieel een feit is: “Na intensieve maanden is, met het zetten van de handtekeningen, de Coöperatie officieel opgericht. Hiermee zeggen we ja tegen elkaar en ja tegen de stad. Met de samenwerkende organisaties en de sportverenigingen maken we gezamenlijk alle Ontmoetingsparken toekomstbestendig voor alle inwoners van onze stad en haar dorpen. Samen zetten we ieder in zijn kracht. De leden van de Coöperatie en alle betrokkenen gaan hierbij, op basis van vertrouwen en geloof in het gedachtegoed van de Ontmoetingsclusters, een intensieve samenwerking met elkaar aan om het doel te realiseren: ontmoeting en verbinding van en met alle inwoners van onze mooie stad op toekomstbestendige Ontmoetingsparken. Het is fantastisch dat sportverenigingen in Enschede de plannen enthousiast en gemotiveerd omarmen. We zijn dan ook erg blij met het feit dat we nu al zes verenigingen mogen verwelkomen als lid van de coöperatie.”

 

Leden

De zes sportverenigingen die per 1 oktober 2018 lid zijn van de coöperatie zijn Enschedese Hockeyvereniging (EHV), CVV Sparta, Victoria ’28, s.v. Sportlust Glanerbrug, v.v. Rigtersbleek en CVV Achilles. Op 11 september jl. hebben zij hun handtekening gezet onder de overeenkomst. De bestuursleden ondersteunen op deze wijze het gedachtegoed van Ontmoetingsclusters en gaan hier binnen de eigen vereniging invulling aan geven. Enkele andere Enschedese sportverenigingen hebben inmiddels de intentie uitgesproken om voor 1 oktober eveneens de handtekeningen te zetten onder het lidmaatschap. De Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede hoopt ook deze verenigingen te mogen verwelkomen en zo mee te laten participeren binnen de veelbelovende en duurzame ontwikkelingen binnen de stad Enschede.

 

Ontmoetingsparken

Als lid van de Coöperatie krijgen de verenigingen de mogelijkheid om te profiteren van financiële voordelen. Zo kunnen er overeenkomsten gesloten worden vanuit de coöperatie voor het voordelig en gunstig afnemen van producten en diensten. Ook zorgt het lidmaatschap ervoor dat de accommodaties, de zogenaamde Ontmoetingsparken, zich voorbereiden op de toekomst. Een multifunctionele accommodatie waar het sporten, bewegen, leven en ontmoeten optimaal kan plaatsvinden dankzij vele goede en professionele faciliteiten. Sommigen hiervan zijn al aanwezig op de Ontmoetingsparken en anderen worden in de toekomst gerealiseerd. Om iedereen hier gebruik van te kunnen laten maken zijn de Ontmoetingsparken meerdere dagen in de week geopend van 8.30 tot 20.00 uur.

 

Werken aan onze doelen

Ontmoeten en verbinden is het hoofddoel van de Ontmoetingsclusters. Jenne Wierstra: “Het gaat erom dat we doelstellingen gaan realiseren in het belang van de inwoners. Samen met betrokkenen de nodige contacten in de wijk leggen, organiseren van activiteiten voor jongeren en faciliteiten creëren die dit alles mogelijk gaan maken. We hebben hier reeds de nodige voorbereidingen in getroffen. Als bestuur zijn we verheugd dat velen in de stad het idee van de Ontmoetingsclusters omarmen. Dit merken we in de voortreffelijke samenwerkingen met onder andere de gemeente, zorginstellingen en uiteraard de toekomstige leden van de coöperatie. Nu de coöperatie geformaliseerd is maken we echt stappen. Vanaf nu gaan we in de praktijk meer en meer zichtbaar maken wat ons gedachtegoed is en bovenal welke fantastische resultaten dit gaat hebben voor Enschede en haar inwoners.”


Maak kennis met de bestuursleden

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit drie leden: Jenne Wierstra, Marieke Goorhuis Oude Sanderink en Henk Endeman. Meer over deze drie bevlogen, enthousiaste en deskundige bestuursleden is te lezen in onderstaande artikelen.

Jenne Wierstra voorzitter Coöperatie Ontmoetingsclusters 

De juridische blik van Marieke Goorhuis Oude Sanderink >>>

Henk Endeman: “Mensen weer met elkaar in contact brengen” >>>