Het gaat toch om mensen?

Op 12 december was ik op een bijeenkomst van de gemeente Enschede over het Sociaal Domein.  Er was een Transformatieplein georganiseerd om de transitie van de WMO en Jeugdhulp helder en duidelijk te maken. Er waren korte presentaties van verschillende organisaties die een rol spelen bij deze transitie …

 

Hallo, bent u er nog na deze lastige woorden?  Het gaat toch om mensen?

 

Dat is inderdaad vaak een probleem: veel moeilijke en lastige woorden, waar het uiteindelijk gaat om het welzijn en de toekomst van mensen. Hoe dan ook, het was toch best een leerzame en inspirerende bijeenkomst. Er was een mooie introductie met een inspirerende film, interessante ontmoetingen en leuke presentaties. Ook wij waren aanwezig om namens Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede een presentatie te geven.

 

Ik heb in onze presentatie iets verteld over wat we doen, wat speelt en hoe de toekomst er uitziet. Het leukste onderdeel was de bijdrage van Martijn Koop, Ontmoetingsclustermanager van Enschede Zuid én coördinator van Thuis@.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Martijn vertelde heel concreet en duidelijk hoe het er op een dag bij Thuis@ aan toegaat. Het ging over de kinderen die met veel plezier binnenkomen, andere kinderen ontmoeten en bij activiteiten prachtig samenwerken met andere kinderen.  Martijn vertelde over het afvalproject, waarbij kinderen de buurt schoonhouden; dit tot groot genoegen van de bewoners die daar veel waardering voor hebben.

 

Tom van Veen (Ontmoetingsclustermanager Schreurserve) stonden we ook stil bij de dagbesteding van de mensen van Estinia. Het zijn Enschedeers met een lichte beperking, die in het kader van hun dagbesteding op het Ontmoetingspark Schreurserve (thuishaven van CVV Sparta), voor veel huishoudelijke klussen en een deel van de catering zorgdragen. Deze mensen zijn zo enthousiast dat sommigen ook op zaterdag graag als ‘vrijwilliger’ mee willen doen. Is het niet geweldig? Na een hele week dagbesteding willen sommigen op zaterdag ook nog als vrijwilliger aan de slag! Deze mensen hebben een doel in hun leven en voelen zich gewaardeerd. Prachtig! Daar doen we het voor.

 

Martijn vertelde ook ver de BBL-entreeopleiding die zeer succesvol is en die maakt dat mensen weer perspectief krijgen en een doel voor ogen hebben, nadat ze jaren op de bank hebben gezeten. Het ging verder over de kinderen die op bezoek gaan bij de ouderen van onder andere Liberein, het Project Wereldmeiden op Ontmoetingspark Schreurserve  … en veel meer. Dank aan Martijn Koop en Tom van Veen voor de heldere en concrete verhalen uit de praktijk! Deze spreken namelijk tot de verbeelding en laten echt zien waar wij voor staan.

 

We maakten deze dag daarnaast kennis met vertegenwoordigers van andere organisaties. Er was ook vanuit hen duidelijk behoefte om vormen van samenwerking te verkennen. Zo waren er vertegenwoordigers van een zorgboerderij die erg enthousiast waren over onze aanpak. Zij zagen mogelijkheden om over en weer te verwijzen. Kortom erg geslaagd.

 

Een steuntje in de rug

Terugkijkend ging het om het uitwisselen van ervaringen. Hoe kunnen we in deze stad samenleven en elkaar helpen bij de gewone dingen in het leven? Kinderen helpen bij het zoeken van vriendschap en samen leuke en uitdagende dingen doen. Volwassenen helpen met dagbesteding en perspectief bieden voor hun toekomst. Voor velen van ons zijn het vanzelfsprekende zaken. Niet voor iedereen, helaas. Voor veel mensen is het fijn dat er vormen van hulp zijn die net dat steuntje in de rug zijn. Zo helpen we samen mee om mensen perspectief en toekomst te bieden. Dat doen we voor jong en oud. Toch ook nog een beetje kerstgedachte tijdens deze bijeenkomst zo kort voor Kerst.

IMG_2824