Martijn Koop vanaf april Ontmoetingsclustermanager

Martijn Koop Ontmoetingsclustermanager Enschede ZuidDe 40-jarige Martijn Koop is vanaf 1 april de Ontmoetingsclustermanager in het cluster Enschede Zuid. Vanuit Ontmoetingspark Enschede Zuid, gevestigd op de thuisbasis van v.v. Victoria ’28, gaat hij zijn verschillende werkzaamheden uitvoeren. Als Ontmoetingsclustermanager in Enschede Zuid gaat Martijn zich onder andere actief inzetten voor voetbalvereniging Victoria ’28. Ook is hij verantwoordelijk voor de realisatie en coördinatie van voorliggende voorziening Thuis@Enschede Zuid. Op 1 april wordt hiermee gestart.

 

Thuis@

Op dit moment is Martijn Koop al betrokken bij Ontmoetingsclusters Enschede: “Sinds juni ben ik begonnen met het opstarten van Thuis@Rigtersbleek. Een voorliggende voorziening voor kinderen die in aanmerking komen voor zorg op een zorgboerderij. Met dit project bieden we kinderen in hun eigen wijk, in een veilige omgeving, activiteiten aan van 14:00 tot 19:00 uur. Dit doen we in nauwe samenwerking met Wijkteams Enschede. Het is inmiddels een groot succes gebleken voor de kinderen en de ouders. Ik ben dan ook blij dat ik als coördinator van Thuis@ aan de slag kan om ook in Ontmoetingscluster Enschede Zuid dit project neer te zetten.”

 

Logo Victoria '28 EnschedeMartijn gaat fulltime aan de slag met zijn taken op Ontmoetingspark Enschede Zuid. Hij gaat hier als verbinder, opleider en coach vol enthousiasme de vereniging Victoria ’28 ondersteunen en het gedachtegoed van Ontmoetingsclusters Enschede verder praktische invulling geven: “Ik ben blij de kans te krijgen om de vereniging te ondersteunen in het nog meer mogen bijdragen aan haar maatschappelijke rol. Victoria ’28 is een prachtige club, die zich inzet voor jong en oud, en al een grote rol speelt in het stadsdeel. Door betrokkenen nog meer met elkaar te verbinden, elkaar de kans te geven elkaar te ontmoeten, en de samenwerkingen te optimaliseren, geloof ik dat er nog veel kansen en mogelijkheden zijn voor de vereniging, haar leden én de gehele omgeving.

 

Energie & plezier

In het verleden was Martijn werkzaam als leidinggevende in de commerciële wereld binnen dynamische markten. De opgedane kennis en ervaring kan hij nu optimaal inzetten: “Van de werknemers werd verwacht dat ze snel schakelden en aangehaakt bleven. Hierbij was het altijd de uitdaging om hen te laten doen waar ze goed in waren. Het geeft mij dan ook altijd veel voldoening wanneer mensen in hun kracht staan, en met enthousiasme en passie zich inzetten. Het werkplezier van anderen, geeft mij plezier. Binnen het sociale domein is dit van nog groter belang. Hier is de betrokkenheid, bevlogenheid en passie van de betrokkenen doorgaans enorm. Dat vind ik prachtig om te zien en geeft mij energie.”

 

Verbinden & professionaliseren

Victoria '28 Hoofdgebouw OntmoetingsparkAls Ontmoetingsclustermanager gaat Martijn zich inzetten op het professionaliseren van de faciliteiten, voorzieningen en service op het Ontmoetingspark. Het sportpark wordt een Ontmoetingspark en dit houdt onder andere in dat het terrein op doordeweekse dagen voor iedereen geopend is. Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten, en niet alleen om te voetballen als lid van de voetbalvereniging. Het doel is uiteindelijk om als Ontmoetingspark kosten te besparen, efficiënter te werken, samenwerkingen te optimaliseren en het (sociale) netwerk uit te breiden van de inwoners: “Ik ga de verbinding maken tussen de club en de wijk met zijn bewoners, instanties, organisaties, bedrijven en voorzieningen. Samen kunnen we meer en betere faciliteiten realiseren én een diversiteit aan activiteiten aanbieden.  Hiermee hoop ik in Enschede Zuid uiteindelijk verbindingen te gaan zien tussen allerlei mensen, jong en oud en ongeacht komaf, beperking, opleidingsniveau etc.”.

 

Gerard Tenniglo Victoria '28 Ontmoetingsclusters EnschedeVictoria ’28 is blij met de komst van Martijn Koop: “Niet voor niets zijn wij lid geworden van de Coöperatie. Wij geloven in het gedachtegoed van de Ontmoetingsclusters Enschede. Na de eerste kennismaking met Martijn waren we direct enthousiast. Met de ervaring van Martijn, en zijn enthousiasme en bevlogenheid, kunnen we nu weer waardevolle stappen voorwaarts zetten. We kijken uit naar de samenwerking en de ontwikkelingen!”, aldus voorzitter Gerard Tenniglo.

 

Zien

“We willen de mensen zien, en dat ze elkaar gaan zien.”, aldus een gemotiveerde Martijn. Door het samenkomen op het Ontmoetingspark komen mensen in beeld, en dit geeft mensen de kans om in hun kracht te komen: “In contact met anderen word je geraakt. Je wordt gezien, gewaardeerd, geïnspireerd en gesteund. Dat is de kracht van verenigingen en de kracht van ontmoeten. Het Ontmoetingspark kan dit bieden, net zoals het Ontmoetingshuis, -boerderij en -speeltuin in dit cluster. Voor ieder wat wils, en tal van kansen en mogelijkheden voor en met Enschede Zuid!”.

 

“In 2026 heb ik de hoop dat iedereen in de stad Enschede onderdeel is van een Ontmoetingscluster! Te voet, op de fiets of met een klein beetje hulp een Ontmoetingspark of huis kunnen bereiken voor een kop koffie en gezelligheid, het doen van vrijwilligerswerk en doorgroeien naar betaald werk en/of participeren in een activiteit. Voor jong en oud, voor iedereen!”

Thuis@

Vanaf 1 april gaat Thuis@Enschede Zuid van start op het terrein van v.v. Victoria ’28. Meer informatie over Thuis@ is hier te lezen.

Binnenkort meer informatie over de start van dit project op Ontmoetingspark Enschede Zuid.

Voor vragen kan contact opgenomen worden door een mail te sturen naar thuis@ontmoetingsclustersenschede.nl.

Victoria'28 Ontmoetingspark Enschede Zuid

Entreeopleiding

Vanaf september bieden we in samenwerking met het ROC van Twente de BBL Entreeopleiding aan op Ontmoetingspark Enschede Zuid. Op Ontmoetingspark Rigtersbleek is hier in februari 2019 al een groep mee gestart.

Een entreeopleiding is er voor mensen die geen schooldiploma hebben en hun kansen op een baan willen vergroten. Ook hierin speelt Martijn een actieve rol: “Door mensen te informeren en enthousiasmeren de Entreeopleiding te volgen bieden we niet alleen hen kansen. De trots studerende mensen, die nu nog geen diploma hebben, leveren direct een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het Ontmoetingspark Enschede Zuid door de stage die ze lopen.” Meer informatie  >>>

Logo ROC van Twente Entreeopleiding Enschede

Een Ontmoetingspark is …

… er voor iedereen uit de buurt, en niet alleen voor de leden van de vereniging

… zeven dagen per week geopend van ’s ochtends tot ’s avonds

… een plek waar de inwoners elkaar ontmoeten & samenkomen

… samen letterlijk en figuurlijk in beweging komen

… waar partijen, organisaties initiatieven samenwerken & krachten bundelen

Logo Ontmoetingspark