Schouders eronder en gaan!

Sinds enkele weken mag er weer getraind worden op de velden van v.v. Rigtersbleek. De voorliggende voorziening Thuis@ is weer gestart en de examens van stagiaires worden weer afgenomen. De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld. Woensdag 28 mei 2020 werd bekend dat sportkantines vanaf 1 juli waarschijnlijk weer open mogen. Tijd om bij te praten met Sonja Lassche, Ontmoetingsclustermanager Rigtersbleek.

 

Een hectische periode

“Ik heb iedereen continu gemotiveerd om door te blijven gaan. Niet achteroverleunen, maar zorgen dat we met man en macht klaar staan. Zodat we, zodra het startsein voor het hervatten van de activiteiten zou worden gegeven, we gelijk konden beginnen.” Aan een picknicktafel in de zon vertelt Sonja Lassche over de hectische periode die achter haar ligt. De grasvelden liggen er strak bij, de tafels op het terras zijn schoon en er is geen onkruid tussen de tegels te bekennen. Sonja: “We hebben de afgelopen maanden absoluut niet stil gezeten. Toen alles dicht moest, heb ik gelijk een vergadering met alle medewerkers gepland. Hoe gaan we verder? Wie wil of kan iets doen? Welke klussen liggen al tijden te wachten? En ga zo maar door! Sommige medewerkers moesten thuis zijn voor hun kinderen. Anderen vielen in een risicogroep en moesten om die reden thuisblijven. Uiteindelijk zijn we met een klein team aan de slag gegaan. We hebben Het Paviljoen en de kleedkamers van boven tot onder schoongemaakt. Er heeft een risico-inventarisatie volgens de NEN3140 plaatsgevonden. Daar kwamen weer allerlei vragen en klussen uit voort, die we gelijk hebben aangepakt. Door een donatie in de vorm van latexverf konden we Het Paviljoen een broodnodige opfrisbeurt geven. Kortom, we hebben niet stil gezeten!”

 

Verbinding ondanks of door Covid-19?

In maart kwam het dringende advies om thuis te werken. Bij Ontmoetingspark Rigtersbleek werken echter veel mensen, die hun werkzaamheden niet thuis achter hun computer kunnen uitvoeren. Daarbij biedt het werk voor velen structuur in hun leven. En misschien nog wel het belangrijkste: ze komen in contact met andere mensen. Als ze thuis zouden moeten blijven, zouden ze in een sociaal isolement terechtkomen. Sonja: “In goed overleg hebben we plannen opgesteld, gezorgd voor goede hygiëne en taken verdeeld. Zo konden we samen op anderhalve meter afstand toch aan het werk blijven. Doordat alles anders was, bleek er meer ruimte voor contact. Op afstand uiteraard! Er was meer tijd voor elkaar. De banden binnen het team zijn daardoor veel sterker geworden. Dat is toch mooi?!”.

 

Samen sterk

Ook de leden van de voetbalvereniging hebben niet stil gezeten. Er werden allerlei acties opgezet om geld in te zamelen voor de club. Via supp.to konden mensen geld doneren op de actiepagina 'Samen zijn wij Rigtersbleek'. Er werden rond Pasen pakketten met chocolade verkocht. De laatste weken was er een ‘vleesactie’. Sonja: “Iedereen zet zich in om van deze tijd het beste te maken. De welwillendheid is groot. Toen we bijvoorbeeld surveillanceteams moesten samenstellen om de eerste trainingen in goede banen te leiden, was iedereen bereid om mee te helpen. Van de medewerkers tot het bestuur … iedereen wil helpen. Het grappige is dat veel mensen elkaar nauwelijks kenden. Nu ging iedereen samenwerken. Bovendien hebben we op de gele hesjes onze namen staan, dus iedereen weet ineens wie iedereen is. Ik hoor nu veel vaker ‘Hoi Sonja’ dan voorheen.”

 

De komende tijd

Sonja: “We hebben op het gebied van onderhoud en teambuilding grote stappen gezet. Nu zijn we vooral bezig om alle activiteiten weer op te starten. Waarschijnlijk mogen we in juli weer open met ons Eetcafé en Lunchroom. Daar gaan we nu voorbereidingen voor treffen, zodat we voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Dan kunnen we hopelijk zo snel mogelijk iedereen weer welkom heten. Ook onze vaste gasten van het Eetcafé, want ook zij verlangen naar hun vaste plekje en naar contact. We blijven verbinden en contact leggen ook al is het op anderhalve meter afstand!”

Sonja Lassche Rigtersbleek