Thuis@ van start in Enschede Zuid

Ontmoetingspark Enschede ZuidSinds 1 april is Thuis@ van start gegaan op Ontmoetingspark Enschede Zuid. Op het terrein van v.v. Victoria ’28 worden activiteiten aangeboden voor kinderen van allerlei leeftijden: de vereniging wil, als maatschappelijk betrokken vereniging en lid van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, openstaan voor de hele wijk. Alle kinderen zijn dan ook welkom op het Ontmoetingspark om te sporten, spelen, bewegen én deel te nemen aan activiteiten. Dit is de brede doelstelling van het Ontmoetingspark. Hierbinnen is Thuis@Enschede Zuid, een zogenaamde voorliggende voorziening, een aanbod voor een specifieke doelgroep.

 

Bij Thuis@Enschede Zuid ligt de focus op kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar oud met een indicering vanuit de zorg. Deze kinderen komen op dit moment in aanmerking voor bijvoorbeeld opvang op een zorgboerderij. Er is plaats voor maximaal veertig kinderen met een indicering. De indicering gebeurt op basis van de thuissituatie, gedragsproblematiek en/of specifieke diagnoses. Of Thuis@Enschede Zuid voor een kind de juiste en passende oplossing is, wordt bepaald door de wijkcoach in samenspraak met het kind, de ouders/begeleiders en de begeleiding van Thuis@.

 

Een breed draagvlak

Martijn Koop is deze maand als Ontmoetingsclustermanager gestart in Enschede Zuid. Bovendien is hij coördinator van Thuis@ en is hij er medeverantwoordelijk voor dat nu ook in Enschede Zuid de kinderen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het mooie aanbod van Thuis@: “De locatie is mede op verzoek van de gemeente Enschede aangewezen. In gezamenlijkheid met de gemeente, de coöperatie en de wijkteams is er in de voorbereidingen veelvuldig overleg geweest. Hierdoor zijn de wensen en behoeften goed in beeld gebracht en is er een breed draagvlak ontstaan voor de voorliggende voorziening in Enschede Zuid. Bij de wijkcoaches, en ook bij de gezinnen waarvan de kinderen in aanmerking komen voor Thuis@, is het enthousiasme groot. We zijn dan ook hoopvol en kijken er naar uit om van start te gaan en met evenveel succes als bij Thuis@Rigtersbleek de activiteiten en ondersteuning aan te bieden.”

 

Dichtbij het leven van kinderen

De kinderen worden ondersteund en begeleid door professionals, op een veilige plek en in hun eigen omgeving. Kinderen en ouders breiden hun sociale netwerk uit en worden daarin ondersteund door meerdere betrokken partijen. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal. Martijn Koop: “Hier leren de kinderen op verschillende niveaus samen te werken en gedragsregels te hanteren in een duidelijke en heldere structuur.”

 

Een levendige vereniging

Voorzitter van v.v. Victoria '28, en tevens lid van de regiegroep, Gerard Tenniglo is blij als club bij te kunnen dragen aan Thuis@: “Als club staan we midden in de samenleving en om die reden vinden wij het heel belangrijk om deze voorliggende voorziening neer te zetten, ook als lid van de coöperatie. Samen met onze vrijwilligers kunnen wij hier een bijdrage aan leveren en ons Ontmoetingspark biedt bovendien volop mogelijkheden om Thuis@ een goede plaats te bieden.”

Victoria '28 Hoofdgebouw Ontmoetingspark

Victoria ’28 stelt haar Ontmoetingspark voor iedereen open op de doordeweekse dagen van ’s middags tot ’s avonds. Niet alleen voor de kinderen van Thuis@, maar voor alle inwoners uit de wijk: “Onze accommodatie moet een veilig thuis zijn voor iedereen, waar samen spelen en leren centraal staat. Sport en bewegen is immers op vele fronten belangrijk en dat is wat wij willen en kunnen bieden. We hopen natuurlijk dat met behulp van de Ontmoetingsclustermanager en de start van Thuis@Enschede Zuid er een vliegwieleffect ontstaat, waarbij we nog meer vrijwilligers aan ons kunnen binden en misschien de kinderen lid kunnen laten worden van onze club. Het allerbelangrijkste is echter om, samen met de kinderen en onze leden, de levende vereniging vormen die echt iets voor elkaar kunnen betekenen!”

 

Leren, spelen & opgroeien in de wijk

Jenne Wierstra, voorzitter Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, is eveneens verheugd dat nu ook in Enschede Zuid gestart is met Thuis@: “In Ontmoetingscluster Rigtersbleek zien we al veel mooie resultaten en kunnen we spreken van een succes. Dit willen we in meer wijken en daarom is deze volgende stap waardevol! We willen een kwalitatief goede voorliggende voorziening realiseren. Dit doen we door deze eerst goed neer te zetten van daaruit verder te bouwen.” Het belang van Thuis@ is voor Jenne helder: “Het is voor kinderen van belang om een voorziening in de wijk te hebben, in hun eigen omgeving. Uit mijn eigen ervaring in het onderwijs weet ik dat kinderen in de wijk moeten leven, spelen en opgroeien. Met Thuis@ brengen we hierin wat extra ondersteuning en begeleiding, en bovenal mogelijkheden, daar waar het nodig is voor de kinderen én de ouders.”

Een sportief & gestructureerd aanbod

Op alle doordeweekse dagen*, van 14.00 tot 19.00 uur, worden de kinderen begeleid door een professioneel, sportief, enthousiast en deskundig team. Ze doen mee aan diverse activiteiten en kunnen daarnaast gesprekken voeren met de wijkcoach. Van 14.00 tot 15.30 uur kunnen de kinderen binnenlopen, zodat aansluiting bestaat met schooltijden. Van 15.30 tot 18.00 uur zijn er verschillende leuke, sportieve en educatieve activiteiten. Aan het eind van de dag eten de kinderen gezamenlijk een warme maaltijd en vertrekken om 19.00 uur huiswaarts. In de vakantieweken gaan de activiteiten door, maar in aangepast vorm. Gedurende het jaar zijn de kinderen dus 250 dagen welkom en kunnen ze profiteren van het geboden aanbod van Thuis@!

Ontwikkeling & samenwerking

Thuis@ is een initiatief van Ontmoetingsclusters Enschede dat in juni gestart is op Ontmoetingspark Rigtersbleek. Door het grote succes, en de mooie resultaten die behaald zijn en nog dagelijks behaald worden, is nu het aanbod uitgebreid naar Ontmoetingscluster Enschede Zuid. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Enschede met onder andere een subsidiebijdrage. Ook Wijkteams Enschede zijn enthousiast en zien de meerwaarde, waardoor ook met hen een goede samenwerking tot stand is gekomen. Steeds meer partijen sluiten zich inmiddels aan om kinderen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij het programma van Thuis@, of om activiteiten aan te bieden.