Univé en Ontmoetingsclusters Enschede slaan de handen in één!

De coöperaties Univé en Ontmoetingsclusters Enschede gaan de komende drie jaar een samenwerking aan op basis van het bieden van een zekere en veilige leefomgeving voor mensen. Door samen ontmoetingen te organiseren die mensen, van jong tot oud, dichter bij elkaar brengen. Het gezamenlijk streven hierbij is; nieuwe kansen laten ontstaan voor iedereen.

De zekerheid van elkaar helpen

De oorspronkelijke gedachte van Univé is met en voor elkaar risico’s delen. Jan Thale Haandrikman, commercieel directeur Univé Oost: “Dat geeft iedereen zekerheid, want je staat er immers niet alleen voor. Daarom gaan we in het hart van de samenleving staan. Vanuit onze oorspronkelijke kernwaarden zijn we altijd dichtbij en werken we samen. Met Ontmoetingsclusters Enschede ondernemen en ontwikkelen we activiteiten en initiatieven in Enschede. Dat doen we gewoon! Niet alleen voor ons, maar voor alle inwoners van Enschede. Zodat zij zich veiliger voelen en de zekerheid ervaren dat er iemand voor ze is als dat nodig is. Dat is ons doel.”

Zichtbaar in de samenleving

“Ontmoeten, verbinden en samenwerken staat centraal in alles wat wij doen en waar wij naar streven. Voor de inwoners van Enschede realiseren we binnen de twaalf clusters ontmoetingsplekken. Een ontmoetingsplek is een sportvereniging, verzorgingstehuis, speeltuin of kinderboerderij in de wijk, waar kansen liggen voor iedereen om zichzelf te ontwikkelen met support van anderen. Het gaat hier om samen zijn, op een plek dichtbij huis, waar leertrajecten aangeboden worden, vrijwilligerswerk gedaan kan worden en de mensen ook sportief bezig kunnen zijn.”, aldus Jenne Wierstra, voorzitter van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede. “De visie en inzet van Univé sluit hier naadloos op aan. Wij zijn dan ook erg blij dat we in elkaar een samenwerkingspartner hebben gevonden. Dit biedt ons financiële mogelijkheden om verder te bouwen aan onze ambitie, samen met Univé die actief aansluit bij activiteiten en initiatieven voor de inwoners van Enschede.”

Ontmoetingsplekken voor de inwoners

Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede zorgt, samen met haar leden, voor de ontmoetingsplekken. Meerdere Ontmoetingsparken zijn de hele dag open voor alle buurtbewoners, met de zekerheid dat er iemand voor ze is. Iedereen is welkom voor een vriendelijk gesprek, het doen van vrijwilligerswerk en om gebruik te maken van de faciliteiten. Zo worden er entreeopleidingen aangeboden voor volwassenen die nog geen diploma hebben, waarbij ze lessen volgen en stagelopen op het Ontmoetingspark. Thuis@ is een voorbeeld van een succesvol project dat in de korte tijd gerealiseerd is op twee locaties. De opvang van kinderen, met gedragsproblemen en een zorgindicatie, door een professionele en deskundige begeleiding. Op doordeweekse dagen krijgt deze groep een gestructureerd programma aangeboden. Daarnaast organiseert de coöperatie leuke, creatieve en sportieve events op Ontmoetingshuizen waarbij kinderen van basisscholen, kinderopvang en BSO’s samenkomen met ouderen die verblijven in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Samen één team

Univé en Ontmoetingsclusters Enschede vormen samen één team als het gaat om het belang van de inwoners van Enschede. Samen willen Univé en Ontmoetingsclusters Enschede problemen in de samenleving oplossen en iedereen de zekerheid bieden dat er hulp is. Jenne Wierstra: “We hebben met de ontmoetingsplekken in korte tijd al mooie resultaten geboekt en zien hele positieve ontwikkelingen. Dit blijven we voortzetten en gaan steeds meer mogelijkheden bieden, op nog meer ontmoetingsplekken, en voor nog meer inwoners van onze mooie stad Enschede. Het is fantastisch dat we dit vanaf nu samendoen met Univé!”

Jan Thale Haandrikman, Jenne Wierstra
Jan Thale Haandrikman & Jenne Wierstra (rechts) Bron: Lars Smook Fotografie