ALV: We hebben de stip op de horizon!

Woensdag 30 oktober 2019 vond de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede plaats. Thema’s van de avond: ontmoeting en de toekomst.

 

Ontmoeting

Alle zeven leden waren deze avond aanwezig, samen met onder andere de bestuursleden van de coöperatie en Ontmoetingsclustermanagers. Ze verzamelden zich op Ontmoetingspark Enschede Zuid onder het genot van een kopje koffie. Er hangt een ontspannen enthousiaste sfeer. De coöperatie bestaat inmiddels een jaar. Bij de diverse leden zijn de veranderingen zichtbaar en groeien de activiteiten. Maar hoe nu verder? Ideeën worden uitgewisseld en contacten worden gelegd. De avond wordt afgesloten met een informele borrel. Met het oog half op de televisie, waar een voetbalwedstrijd op te zien is, worden ideeën uitgewisseld.

ALV oktober 2019

Bovenste rij (vlnr): Arjen Goudt, Ben Ter Stal, Eugene Haasewinkel, Martijn Koop, Robert Brink, Arjan van Vonno & Henk Endeman

Middelste rij (vlnr): Gerard Tenninglo, Jenne Wierstra, Joke Oude Booyink, Sonja Lassche, Marieke Goorhuis Oude Sanderink, Sara Nijenhuis, Evelijne Ruijs, Wouter du Gardijn & Peter de Groot

Onderste rij (vlnr):  Ivo van Dongen & Willem Bakker

Tijdens het officiële gedeelte worden er, net als tijdens de borrel na afloop, succesverhalen gedeeld met elkaar. Martijn Koop neemt het woord als coördinator van Thuis@ én Ontmoetingsclustermanager van Enschede Zuid. Hij somt enkele hoogtepunten op van de afgelopen periode.

  • Wijkcoaches, die geraakt worden door de activiteiten bij Victoria ’28. Ze sturen steeds meer kinderen en komen er zelfs werken.
  • Een cursus voor de voetbaltrainers van Victoria ’28 in samenwerking met Alifa
  • Ontmoetingspark Rigtersbleek waar zo’n vijftig kinderen meedoen aan Thuis@
  • De BBL-entreeopleiding die sinds enkele weken ook plaatsvindt op Ontmoetingspark Enschede Zuid
  • Gemeente Enschede die voorzichtig merkt dat voorliggende voorzieningen als Thuis@ zeer succesvol zijn en zelfs geld besparen.

 

Toekomst Thuis@

Zoals gebruikelijk bij een ALV worden de financiën van de coöperatie besproken. Die zien er goed uit. Het jaar 2018 is positief afgesloten. Voor 2019 heeft de gemeente meer subsidies verstrekt vanwege de uitbreiding van de voorliggende voorziening Thuis@. Voor 2020 zijn er vergaande plannen om daar nog verder in uit te breiden, bijvoorbeeld op Ontmoetingspark Schreurserve. Er worden zorgen geuit over de bestendigheid van de subsidies van de gemeente. Tot 2022 is die subsidie voor het organiseren van Thuis@ vastgesteld. Daarna is er de hoop dat de gemeente de subsidieovereenkomst verlengd op basis van de successen die de gemeente Enschede op voorhand ook beoogde te zien.

 

Samenwerkingen & partnerschap

Partners verbinden zich steeds meer aan het gedachtegoed van Ontmoetingsclusters Enschede. Univé heeft zich voor drie jaar gecommitteerd aan de coöperatie. En op deze dag heeft nog een andere partner, die anoniem wil blijven, voor drie jaar financiële ondersteuning toegezegd. Om alle plannen en wensen in de toekomst uit te kunnen blijven voeren voor de inwoners van Enschede, is bovendien een samenwerking aangegaan met Ivo van Dongen, specialist op het gebied van subsidies.

 

Het bestuur vertelt ook over het voornemen om een Foundation op te richten. In die Foundation kunnen ondernemers investeren, zodat de voorzieningen verbeteren en voor meer mensen toegankelijk worden.

De coöperatie en haar leden kunnen het immers niet alleen. Vele partners sluiten zich zoals gezegd aan op verschillende manier. Enkele samenwerkingen en partnerschappen die gesloten zijn tot nu toe worden benoemd: Liberein, Univé, HumanKind, Trivium, Livio, Alifa en On The Move Fysiotherapie. Samen met deze partijen worden er onder andere activiteiten bedacht en gerealiseerd, vaak samen met het onderwijs, op verschillende Ontmoetingsplekken in de stad.

 

Nieuwbouw plannen

Bij de ideeën voor de toekomst horen ook bouwplannen. Samen met Voetbalvereniging Victoria ’28 wordt er gewerkt aan nieuwbouw voor Ontmoetingscluster Enschede Zuid.  Dit nieuw te ontwerpen complex moet meer worden dan een clubhuis, en nog meer ruimte bieden aan het kunnen vervullen van de rol als ‘Ontmoetingspark’. In de tekeningen wordt rekening gehouden met basisscholen, een sporthal en mogelijk zelfs woontorens. De kantine van Victoria ’28 kan dan, zoals het nu ook al grotendeels is, een echte volwaardige ontmoetingsplek voor haar leden en de bewoners uit de wijk zijn. De gemeente moet veel geld bezuinigen op zorg en sport en heeft woonruimte nodig. Om deze reden zoekt de coöperatie, samen met de vereniging, graag de samenwerking met de gemeente bij de ontwikkeling van de plannen rondom de nieuwbouw!

 

Verrassing!

De coöperatie bestaat een jaar. Om de samenwerking en het eenjarig bestaan te vieren, ontvingen alle leden deze avond een verrassing: een sportcheque ter waarde van € 2.000.- welke vrij te besteden is bij ’t HoenSport Enschede. Deze sportcheque is mede mogelijk gemaakt door ’t HoenSport en partner Univé Oost.

 

Doorgaan

Voorzitter Jenne Wierstra sluit het officiële gedeelte af met nog enkele laatste woorden: “Er is al veel bereikt in korte tijd. Het pionieren is voorbij. De coöperatie kan nu gaan doorgroeien. We leggen de stip op de horizon. Daar willen we naartoe. De olievlekwerking van de activiteiten is nu al volop merkbaar en die kan alleen maar groeien. En we willen meer, daarom zullen we bovenal vooral doorgaan op de weg waar we samen zijn ingeslagen!”.

De volgende Algemene Ledervergadering vindt plaats op woensdag 4 maart 2020 @ Ontmoetingspark Schreurserve 

Foto's & tekst met dank aan Marijke Kerkhof-Tetteroo