12 ONTMOETINGSCLUSTERS 

In twaalf delen van de stad worden de clusters gecreëerd. De wijken en stadsdelen zijn ingedeeld op basis van de faciliteiten, de inwoners en de reeds bestaande grenzen. Binnen de twaalf clusters worden de sportparken, verzorgingstehuizen/verpleeghuizen, kinderboerderijen en/of speeltuinen tot Ontmoetingsplekken gekenmerkt. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van bestaande plaatsen en accommodaties en in enkele clusters wordt er een nieuwe accommodatie gerealiseerd.

 

- de website is op dit moment nog onder constructie -